Door Wim Heemskerk en Minze Tolsma

Het Agile Manifesto werd ruim 10 jaar geleden geschreven in reactie op de plangedreven standaard aanpak destijds. In deze aanpak zijn er losse stappen voor het plannen en het uitvoeren van het werk. Voor het opstellen van een dergelijk plan is een stabiele basis nodig: goed gespecificeerde wensen. Vandaar de uitdrukkelijke behoefte deze specificaties te stabiliseren. Met die wensen kan een even zo stabiele architectuur worden opgesteld en vervolgens uitgevoerd. Dat  blijkt in de praktijk erg lastig. De klant ontdekt gaande weg wat hij wil, het ontwikkelteam ontdekt hoe het te realiseren en de omgeving verandert onderwijl ook nog. Agile pakt planning dan ook anders aan en omarmt al deze verandering, zolang zij de waarde van het eindproduct maar ten goede komt. Daarmee is er geen ondergrond waarop groots design kan worden neergezet, maar is er ook geen wens zo’n design neer te zetten: dat zou te fragiel zijn. Dat wil niet zeggen dat architectuur niet belangrijk is, maar dat ze robuust moet zijn ten opzichte van veranderingen.