Agentschap SZW doet meer met minder dankzij webbased applicatie.

“ Samenwerking was in dit project cruciaal. Terugkijkend op het project ben ik erg tevreden over wat we gezamenlijk hebben gepresenteerd. ”Henri Bekenkamp,Teamleider informatisering en automatisering, Agentschap SZW

Het Agentschap SZW is een onderdeel van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het Agentschap SZW is belast met de uitvoering van subsidieregelingen op het gebied van sociaaleconomisch beleid, waaronder de subsidieregelingen van het Europees Sociaal Fonds (ESF). Dit is een belangrijk financieringsmiddel voor het scheppen van nieuwe en betere banen in Europa en het ontwikkelen van vaardigheden van de beroepsbevolking. Verstrekking van subsidies vindt steeds plaats in periodes van 6 jaar.

In de periode 2007-2013 wordt via het ESF 750 miljoen euro aan subsidies verstrekt aan uiteenlopende instellingen in Nederland. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vertaalt de Europese richtlijnen van het ESF naar een Nederlands subsidieprogramma. Het Agentschap SZW ontwikkelt op basis daarvan een uitvoeringsplan en is verantwoordelijk voor het gehele proces van subsidieaanvraag tot en met betaling en toetsing. In de periode 2001-2006 is al begonnen met de invoering van workflowmanagement (met Filenet Panagon) bij twee regelingen. In 2005 heeft een interdepartementale aanbesteding geleid tot de aanschaf van de webbased ECM tool FilenetP8 bij zeven ministeries.