Conventionele methoden kunnen niet alle veiligheidsrisico’s aanpakken. Onze Anomalous Behavior Detection-oplossing kan dat wel. Deze kan helpen om diefstal van data of intellectuele eigendommen, bijvoorbeeld op verzoek van natiestaten, de georganiseerde misdaad of door een ontevreden medewerker, te detecteren en te voorkomen. De oplossing kan snel vaststellen wanneer een gebruiker zich op een afwijkende manier gedraagt en kan passende acties ondernemen om de mogelijkheden van de gebruiker te beperken, of kan het management inlichten over de betreffende situatie. De oplossing kan ook voorspellen welk afwijkend gedrag waarschijnlijk zal plaatsvinden, en aangeven dat een mogelijke inbreuk op de beveiliging verder moet worden onderzocht.