In de afgelopen twintig jaar zijn bedrijven redelijk succesvol geweest in het bestrijden van ‘waarneembare’ risico’s. Ze hebben maatregelen getroffen, zoals antivirusprogramma’s, firewalls, toegangsbeheer, fysieke beveiliging van datacentra, en Governance, Risk & Compliance (GRC)-methodes.Sommige organisaties hebben ook beveiligingscentra geïntroduceerd die het netwerkverkeer controleren en analyseren om risico’s te ontdekken. De meeste organisaties moeten echter nog een manier vinden waarop interne risico’s worden aangepakt. Het gaat hierbij om risico’s veroorzaakt door medewerkers en andere personen, die binnen de grenzen van hun geautoriseerde werkzaamheden werken, maar die hun privileges en rechten beginnen te misbruiken.

Capgemini biedt een oplossing die afwijkend en verdacht gedrag kan vaststellen door geavanceerde, zelflerende algoritmes toe te passen op een veelomvattende bigdataset. Door innovatieve datawetenschaptechnieken toe te passen op grote hoeveelheden data, kunt u afwijkende patronen in gedrag snel detecteren, en vaak al actie ondernemen voordat het risico kritiek wordt.