Hoe kan publiek-private samenwerking op het gebied van cyber security tot een succes worden gemaakt?

Highlights

  •  Cyberstrategie zet onmiskenbaar in op PPS.
  • Welslagen PPS heeft sturing nodig.
  • Gezamenlijk doel en strategie zijn onmisbaar, maar nog onvoldoende benoemd.
  • Binnen Nationaal Cyber Security Centrum zijn private partners vooralsnog onvoldoende betrokken.
  • Cyber Security Raad heeft belangrijke taak in succesvolle uitwerking.