Welkom in de CoZone @HQ Capgemini Nederland! In deze ruimte zoeken wij in nauwe samenwerking met klanten en technologiepartners antwoord op de vraag wat nieuwe technologie concreet kan betekenen voor hun organisatie. Bekijk de video om een beeld te krijgen van de werkomgeving of kijk voor meer informatie op: www.appliedinnovation.exchange.