Blue Harvest

This page also contains an English version of the text in Italic.

Visie

Blue Harvest ziet dat de toekomst werkelijkheid is geworden: fin-tech is de stuwende kracht achter financiële instituties. De toekomst van banken en verzekeraars wordt bepaald door hun rol in het digitale eco-systeem. Ze kunnen deelnemen is bestaande netwerken of ervoor kiezen om er zelf een vorm te geven, maar banken en verzekeraars kunnen alleen relevant blijven door het omarmen van fin-tech. Blue Harvest vervult een key rol in fin-tech innovatie als innovator en integrator voor financiële instellingen.

Blue Harvest sees that the future has arrived: fin-tech is the driving force behind financial institutions. The future of banks and insurance companies is determined by their roles in the digital eco-system. They can either join existing ones or create their own, but they can only remain relevant by embracing fin-tech. Blue Harvest is key to fin-tech innovation as innovators and integrators for the larger enterprise.

Missie

De missie van Blue Harvest is het leveren van de beste software engineering teams en het coachen ervan richting toekomstvaste oplossingen. Wij richten ons op tastbare resultaten binnen vastgestelde tijdslijnen, maar blijven scherp op de lange termijn doelen. Middels continuous delivery helpen wij banken en verzekeraars met het omarmen van nieuwe technologie en het creëren van business value.

The Blue Harvest mission is to deliver the best software engineering teams and coaching them towards sustainable solutions. We focus on tangible results within a specified period of time, always keeping the long-term goals in sight. Using continuous delivery, we aim to help financial institutions embrace new technologies to create business value.

Team

Het team van Blue Harvest is samengesteld uit de meest getalenteerde en ervaren software engineers in het land. Wij opereren vanuit ons collaborative kantoor in het centrum van Amsterdam. Blue Harvest is gespecialiseerd in het ontwerpen en ontwikkelen van financiële apps, block-chain oplossingen, cloud architectuur en alles fin-tech. Onze engineers hebben een sterke focus op coaching en spreken op conferenties.

The Blue Harvest team consists of the brightest and most experienced software engineers in the country. We operate from a collaborative office space in the center of Amsterdam. We spend our time on design and development of financial apps, block-chain solutions, cloud architecture and anything fin-tech. Our engineers have a strong focus on coaching skills and speak at conferences.

We are hiring!

Als je op zoek bent naar een nieuwe uitdaging als software engineer en ons het beste kunt bieden op het gebied van JavaScript, Java of cloud native ontwikkelen, neem dan contact op met Pieter Eyck.

If you are looking for a new challenge in software engineering and can help us deliver excellence in JavaScript, Java or cloud native development, please contact Pieter Eyck.

Guy Rombaut at Codemotion

Guy Rombout

Blue Harvest engineer Guy Rombaut sprak over Security and Privacy in the IoT Generation op de Codemotion 2017 conferentie.

Blue Harvest engineer Guy Rombaut spoke about Security and Privacy in the IoT Generation at the 2017 Codemotion conference.

1.000% performance verbetering

Een Nederlandse bank wilde de snelheid van haar mobiele website vergroten, vooral bij gebruik op een 3G verbinding. Zij vroeg Blue Harvest om een oplossing. Challenge accepted! De frontend experts van Blue Harvest introduceerden een JavaScript delivery proces, waarmee 1.000% performance verbetering en een soepele mobiele beleving werd gerealiseerd.

A Dutch bank was seeking to offer their clients a better experience on their smart phones, specifically on a 3G connection. They asked Blue Harvest for a solution. Challenge accepted! Frontend experts from Blue Harvest optimized the JavaScript delivery process, eventually delivering 1,000% performance improvement and a smooth mobile experience.

Cloud architectuur

Blue Harvest realiseerde een volledig compliant cloud architectuur voor de financiële markt. Deze architectuur wordt op basis van AWS geautomatiseerd opgebouwd en stelt financiële instellingen in staat om versneld oplossingen naar de markt te brengen.

Blue Harvest developed a fully compliant cloud infrastructure for the financial industry. The build-up of this architecture is automated on AWS and enables financial institutions to deploy solutions to the market in an accelerated fashion.

Preventie platform voor verzekeraars

Blue Harvest ontwikkelde een preventie platform voor verzekeraars. Op basis van o.a. weerverwachting, overheids-informatie en Twitter-data ontvangen verzekerden bij calamiteiten informerende notificaties op hun smartphone, waardoor claims bij verzekeraars significant dalen.

Blue Harvest developed a prevention platform for insurance. Based on weather-, governmental- and Twitter-data, customers receive actionable notifications on their smartphones in case of calamities, strongly reducing insurance claims.

Contact

Voor informatie over samenwerking met Blue Harvest kunt u contact opnemen met Tudor Uricec of Folkert Schram de Jong).

For information on collaboration with Blue Harvest you can contact Tudor Uricec or Folkert Schram de Jong).