Onze ethiek voor u

“Onze ethiek voor u” omvat de kerngedachten van onze Ethische code, zodat u deze snel kunt raadplegen.

Download “Onze ethiek voor u

Onze klanten: we zijn het onze klanten verschuldigd dat wij onze zakelijke verplichtingen volledig nakomen. We bieden onze klanten zakelijke en technologische oplossingen en expertise die in hun behoeften voorzien, en leveren de resultaten die zij verwachten. Zo kweken en koesteren wij langdurige relaties met onze klanten op basis van wederzijds vertrouwen.

Onze aandeelhouders: we dragen altijd verantwoordelijkheid richting onze aandeelhouders voor het realiseren van winstgevende en duurzame groei en we verstrekken tijdig en op een transparante manier correcte zakelijke en financiële informatie.

Onze medewerkers: we zorgen voor onze medewerkers, we hebben oog voor hun loopbaanontwikkeling en welzijn, we bieden uitdagende doelstellingen en rechtvaardige beloningen en we zorgen voor een divers personeelsbestand en een diverse werkomgeving. Dit alles is van essentieel belang voor ons algehele succes als een bedrijf waarin alles draait om mensen.

Onze allianties, partners en leveranciers: Onze allianties, partners en leveranciers: we doen op rechtvaardige en ethisch verantwoorde wijze zaken met onze allianties, partners en leveranciers, waarbij we trouw blijven aan onze uitgangspunten voor duurzame inkoop. Dit is cruciaal voor het bereiken van wederzijds respect en een succesvolle zakelijke samenwerking.

Onze gemeenschappen: we besteden speciale aandacht aan de gemeenschappen waarin we actief zijn door ons op een maatschappelijk verantwoorde manier te gedragen. We zijn betrokken bij talrijke gemeenschapsprogramma’s en hechten veel waarde aan het minimaliseren van de impact van onze zakelijke activiteiten op het milieu door bij alles wat we doen te streven naar duurzaamheid.

Download “Onze ethiek voor u

Download het Anticorruptiebeleid

Gerelateerde content

Waarden en ethische normen

Onze zeven waarden liggen aan de basis van alles wat we doen. Ons succes hangt net zo goed af...

Leiderschap, waarden en ethiek

Ons commitment aan de hoogste ethische normen en onze eigen kernwaarden ligt ten grondslag...

Erkenning als “One of the World’s Most Ethical Companies®”

“Deze onderscheiding onderstreept onze toewijding om in alle opzichten een leidende rol voor...