In samenwerking met onze klanten brengen we eerst de voordelen van projecten in kaart. Daarna zorgen we dat de juiste resources op het juiste niveau en op het juiste tijdstip worden ingezet om een maximale projectwaarde te genereren en vast te houden. Hierdoor ontstaat een duidelijk beeld van de concrete, reële waarde van het project, zodat we doelgericht de factoren kunnen ondersteunen die het meeste effect op de projectwaarde hebben.

Bij het identificeren van de concrete waarde van een project letten we onder andere op:

  • Verwachte ROI (bijvoorbeeld hogere omzet of lagere kosten)
  • Omvang of budget van het project
  • Interne transparantie
  • Strategisch belang voor de organisatie
  • Verwachte omvang van de verandering