In de wereld van data management wordt momenteel druk gesproken over een nieuwe versie van dmbok. Ik kan me voorstellen dat deze mededeling voor professonals buiten het veld van data management wat duister overkomt. Wat is “dmbok”? Waarom zou ik dit belangrijk moeten vinden? En: wat is er voor nieuws te melden dat er een nieuwe versie nodig is?

Wat is dmbok?

Dmbok staat voor Data Management Book of Knowledge en wordt onderhouden door DAMA. DAMA is een internationale organisatie die data professionals uit de hele wereld met elkaars’ ideeen laat kennismaken. In dat kader hebben veel deskundigen samengewerkt om op te schrijven wat er zoal komt kijken bij het begrip ‘data management’. In het Data Management Book of Knowledge (dmbok) wordt aangegeven dat er 11 fields of knowledge zijn op het gebied van data management. Ik heb de 11 fields of knowledge in onderstaand diagram weergegeven. Centraal daarin staat het begrip “data governance”.

Activiteiten / data governance

Onder data governance valt wat er komt kijken bij het inrichten van een organisatie rondom data beheer. Daarmee krijgt een organisatie handvatten om data governance in te richten. Ik kan me voorstellen dat een organisatie zich ervan bewust is dat data enorm belangrijk zijn, maar dat ze daarmee nog niet weten welke activiteiten je moet opstarten om een organisatie op te zetten ten behoeve van goed onderhoud en bescherming van de data. In dmbok staan de activiteiten benoemd die ertoe moeten leiden dat data governance ook daadwerkelijk inhoud kan krijgen.

Dmbok gaat ver in het aangeven wat er nu precies moet worden gedaan bij de activiteiten. Het geeft een complete checklist van de deliverables die er uit een activiteit moeten komen, wie verantwoordelijk is voor de deliverables, wie een approval moet geven en bij wie informatie moet worden gehaald.

Daarmee kan een organisatie zo’n checklist bij activiteiten gebruiken om zichzelf kritisch te analyseren op de vraag of ze wel alles hebben gedaan wat er nodig is op het gebied van data governance. Bij zo’n analyse komen de lege velden aan het licht en kan gewerkt worden aan een prioritering van activiteiten om data governance verder in te richten.

Activiteiten / fields of knowledge

In totaal worden 11 fields of knowledge genoemd. Per veld wordt een serie activiteiten genoemd, met bijbehorende deliverables en verantwoordelijken voor het uitvoeren, approven en het leveren van informatie.

Daarmee kan dmbok gebruikt worden als een controle lijst om te zien of alle activiteiten wel onderkend zijn en of de correcte partijen in het proces betrokken zijn. Voor mij is dit dan ook de waarde van dmbok: je hebt in een keer een compleet overzicht van alles wat er moet worden gedaan op het gebied van data management.

Het dmbok zegt echter wel “wat” er moet gebeuren, ze vertelt niet “hoe” het moet gebeuren. Als voorbeeld neem ik de behandeling van OLAP in het dmbok. Ik zie dat er volgens dmbok een structuur moet worden gebouwd, die slicing, dicing, drilling, rolling up en pivoting mogelijk maakt. Maar die begrippen worden maar heel kort uitgelegd en er wordt al helemaal niet verteld hoe je dan wel moet slicen, dicen etc. Daarvoor moet je vervolgens de gespecialiseerde literatuur naslaan.

Geen hoe

Die keuze snap ik ook wel. Het dmbok telt nu 624 pagina’s. En dat is dan een keurige checklist van “wat” er moet gebeuren, zonder te vertellen “hoe” het moet gebeuren. Opname van dat “hoe”  zou beslist een onhandelbaar document opleveren. Daarnaast is het verstandige keuze om de lezer te verwijzen naar andere boeken als het gaat om het “hoe”.

Voor vrijwel alle IT-ers is dmbok interessant. Voor je eigen werkveld is het goed om eens te controleren of dat werkelijk alle relevante activiteiten worden uitgevoerd. Daarnaast is het goed om eens te controleren of dat inderdaad de juiste partijen bij iedere activiteit betrokken zijn.

Versie 2

De eerste versie van dmbok is in 2009 uitgekomen. Sedertdien is de ontwikkeling van data management verder gegaan. Na 2009 is er meer aandacht gekomen gekomen voor ethische kwesties, zoals privacy. Daarnaast is het veld van Big data opgekomen. Vanwege die nieuwe ontwikkelingen is er gewerkt aan een volgende versie van dmbok. Deze is recent in druk uitgekomen.

Voor geinteresseerden: het boek is als pdf bij Amazon te bestellen voor een kleine 60 dollar. Voor mensen die liever een pdf willen, kan het bij DAMA worden gedownload voor $59,95.