Succes van blockchain technologie start bij eigen strategie

Publish date:

Blockchain technologie is een breed concept. Het refereert meestal aan een verzameling van verschillende technologische toepassingen die alle uitgaan van een meer gedeelde manier van controle over data, via een gedeeld grootboek. Interessant voor bedrijven en (overheids)instellingen. Mits goed toegepast. De naam blockchain is eigenlijk niet geschikt voor wat men ermee wil aanduiden. Het gaat […]

Blockchain technologie is een breed concept. Het refereert meestal aan een verzameling van verschillende technologische toepassingen die alle uitgaan van een meer gedeelde manier van controle over data, via een gedeeld grootboek. Interessant voor bedrijven en (overheids)instellingen. Mits goed toegepast.

De naam blockchain is eigenlijk niet geschikt voor wat men ermee wil aanduiden. Het gaat eigenlijk om een verzameling van technologieën. Denk hierbij aan de ‘echte’ blockchain systemen zoals Bitcoin: publieke, open netwerken die worden gedreven door cryptocurrencies. Maar ook aan permissioned ledger systemen, zoals Corda en Fabric. Daarnaast worden verwante ideeën en technieken zoals smart contracts en programmeerbaar geld ook vaak geschaard onder de noemer blockchain technologie.

Revolutionair eigenlijk is het besef dat het grote voordelen zou kunnen hebben om enige controle over data te delen op gedecentraliseerde wijze. Het gaat dus om een ander model voor de manier waarop we nu met data omgaan. De controle over een stuk data ligt nu meestal geïsoleerd bij één partij, maar stappen worden nu genomen naar een model waarin we data op een meer gedecentraliseerde manier gaan controleren. Dit kan in sommige gevallen veel vruchten afwerpen. In supply chain management kan een permissioned ledger systeem bijvoorbeeld bijdragen aan een keten die transparanter is, meer bestendig tegen misbruik en waarbij veel processen efficiënter verlopen.

Het is echter een misvatting om te denken dat de technologie voor iedere toepassing geschikt is. We zien nog vaak dat de technologie overal op wordt losgelaten. Maar als je een huis gaat bouwen, doe je dat ook niet met een druk op de kop. Dan denk je eerst na over hoeveel kamers je wilt hebben, waar de deuren moeten komen, hoe de gangen lopen en wat voor materiaal je voor het dak wilt gebruiken. Je denkt dus vanuit wat nodig is voor je doeleinden. Hetzelfde moet gelden voor technologieën die ingezet worden voor uw organisatie of bedrijf: werk vanuit de eigen strategie, vanuit de behoefte die in je organisatie bestaat. Blockchain technologie zal met zo’n insteek niet altijd nodig zijn. De technologie staat in dienst van je producten en diensten, niet andersom.

Serieuze investeringen nodig
Hoewel blockchain technologie populair lijkt, wordt het nog niet volledig omarmd. Dat is zonde, want de potentie van de technologie is groot en Nederland zou hierin een voortrekkersrol kunnen nemen. Ten eerste, de aandacht in de financiële wereld gaat nu vooral uit naar permissioned ledger-systemen. Dit is natuurlijk een goede ontwikkeling, maar ik denk dat we ons nog te weinig richten op de publieke of permissionless blockchains waar iedereen gebruik van kan maken. Platformen zoals Bitcoin, Ethereum en Litecoin. Terwijl die wel een impact kunnen hebben op ons financiële ecosysteem.

Ten tweede, buiten de financiële sector wordt er überhaupt nog relatief weinig geïnvesteerd in de technologie. Partijen worstelen met de materie en aarzelen over investeringen, wat goed te verklaren is door de enorme hoeveelheid van initiatieven en mogelijkheden. Hoe maak je daar dan de juiste keuze in? De uitdaging is om de ruis te onderscheiden van de ontwikkelingen die echt interessant zijn. Mijn advies is om daarbij niet eerst alles zelf te gaan lezen om een beeld te vormen, maar om de juiste partner te zoeken die met je meedenkt over waar je heen wilt, welke doelen je hebt en wat ervoor nodig is om daar te komen. Pas dan kun je een gefundeerde beslissing nemen over de toegevoegde waarde van blockchain technologie en gerichter de juiste partijen betrekken. En ook hier geldt: bezint eer gij aan blockchain begint!