Als we de alarmerende koppen in verschillende media zouden moeten geloven, dan krijgen traditionele financiële dienstverleners het de komende jaren moeilijk. Fintechs eisen nadrukkelijk hun plaats op in de markt van bankieren en verzekeren. Consumenten zouden massaal overwegen hun bank te verlaten voor de zeer klantgerichte fintechs. De gevestigde orde trilt op zijn grondvesten. Of valt het mee en wordt de fintech-soep iets minder heet gegeten dan opgediend?

Uit onderzoek van Capgemini, uitgevoerd door Kantar TNS, blijkt dat de Nederlandse consument wel interesse heeft in de diensten van fintechs, maar dat ze voor hun financiële zaken hun bank echt niet zo snel verlaten. Nederlanders zijn niet zulke “overstappers”: maar liefst 92% geeft aan honkvast te zijn. Dit wijkt af van het beeld in andere landen. Vooral in Azië is het gebruik van fintech dienstverlening behoorlijk populair (zie hiervoor het World FinTech Report van Capgemini).

Een verklaring voor het afwijken van deze mondiale trend kan zijn dat de Nederlandse banken voorop lopen als het gaat om technologische innovaties. Kijk naar PayConic van ING, een betaaldienst waarmee we met onze smartphone zowel in een winkel als online kunnen kopen. Hiervoor is niet meer dan een internetverbinding nodig. Of neem Tikkie, een app van ABN Amro die werkt via WhatsApp. iDeal was een initiatief van Rabobank dat nu door alle banken is omarmd.

De Nederlandse banken doen het op dit gebied dus goed. Tegelijkertijd zien we veel nieuwe (internationale) initiatieven ontstaan die niet alleen invloed hebben op de banken zelf, maar ook op de manier waarop wij als consument betalen, lenen of financiering regelen. Hoe zouden de financiële instellingen op de langere termijn moeten omgaan met deze ontwikkelingen?

Geen leningen op de balans
Ik verwacht dat een financiële dienstverlener in de toekomst zal worden gewaardeerd om het aantal klanten, niet om de ‘assets’ op de balans. Waar Uber het grootste taxibedrijf ter wereld is zonder taxi’s en Airbnb het grootste hotel zonder eigen kamers, kunnen banken hun klanten helpen bij financieringen zonder eigen financieringen te verstrekken. Banken moeten hierbij goed nadenken over hun positie in de waardeketen: wil je vooraan zitten of ben je juist degene die de processen op de achtergrond regelt? En waar zit je klant dan? Je ziet dat fintechs vooral de positie vooraan in de waardeketen goed invullen, zij voelen de klant perfect aan en zijn in staat om zich volledig op een specifieke doelgroep te richten. Banken moeten uitkijken dat ze niet teruggedrongen worden in een positie die ze niet zelf hebben gekozen.

Toch is het maar de vraag of fintechs dezelfde impact kunnen hebben als banken en verzekeraars. Veel nieuwkomers hebben een relatief klein bereik en kiezen voor een niche, het voorzien in een specifieke behoefte. Ze willen vernieuwend zijn en richten zich helemaal niet op het vervangen van een bank. Samenwerking is daarom veel logischer dan elkaar als concurrent of bedreiging zien. Het is daarbij erg belangrijk dat banken nadenken over hun eigen innovatiestrategie en welke rol fintechs hierin kunnen spelen. Hoe zorg je dat zij bijdragen aan de vernieuwing van je organisatie in een wereld waarin technologische ontwikkelingen elkaar steeds sneller opvolgen? In een wereld waarin wet- en regelgeving op mondiaal niveau in hoog tempo verandert, denk aan PSD2 en de Global Data Protection Regulation (GDPR).

Banken moeten een heldere strategie neerzetten waarin ze bepalen hoe ze omgaan met deze ontwikkelingen. Samenwerking met fintechs om deze technische uitdagingen snel én innovatief het hoofd te bieden kan daarbij een uitkomst zijn.