Een overeenkomst tussen de automobielindustrie en IT is dat hybride tegenwoordig ‘hot’ is. Het begrip hybride heeft zich afgelopen jaren mogen verheugen op ongekende populariteit als het ‘altijd goed’ antwoord op moeilijke vraagstukken.

Een hybride auto tekent de overgang van de oude wereld naar een nieuwe wereld, waarin we waarschijnlijk volledig elektrisch gaan rijden. Hybride geeft dus de goede overgang aan, waarbij voordelen van oud slim worden gekoppeld aan de voordelen van nieuw. Je kunt ook stellen dat het een slimme marketing zet is, waarbij goed wordt gekeken naar het bewerkstelligen van maximale voordelen. Dat laatste werd vooral door fiscale afwegingen zeer sterk bepaald. Dat maakte hybride in ieder geval populair bij een grote groep.

Voor IT geldt een analogie. Een flink aantal jaren geleden kwam de cloud als game-changer ten tonele. Net zoals de auto’s die serieus op elektra gingen rijden. Ook de cloud oplossingen hebben in de loop der jaren flinke stappen gemaakt in technologie en volwassenheid. Alle bekende nieuwe succesvolle bedrijven zijn ‘ born in the cloud’; zij maken maximaal gebruik van de wendbaarheid en ongekende schaalbaarheid van cloud. Dat laatste is van groot belang om wereldwijd door te groeien.

Bestaande organisaties moeten ‘digital’ om te overleven. Vaak wordt er dan gegrepen naar het implementeren van cloud oplossingen. Echter, cloud is een middel en geen doel. En er zijn heel veel clouds. De implementatie van de productie-omgevingen van grote organisaties gaat, door een aantal eigenschappen, nu eenmaal niet zo heel eenvoudig in een cloud. Hybride clouds, een mengvorm van verschillende type clouds, werd een aantal jaren beschouwd als de oplossing. Tegenwoordig is meer realiteitszin ontstaan en het inzicht gekomen dat met een mengvorm tussen clouds en bestaande legacy omgevingen waarschijnlijk de voordelen van oud met de voordelen van nieuw slim worden gekoppeld. Zie daar, hybride IT. Dat is mijns inziens ook een praktisch overgangsconcept, zoals bij de auto.

Het omarmen van het hybride concept is een goede eerste stap, maar hoe maak je nu als organisatie de stap naar hybride IT? Wat heb je daar voor nodig en waar loop je in de praktijk nu tegenaan? In mijn dagelijkse werk heb ik regelmatig gesprekken over de transitie naar hybride IT.

Hybride IT klinkt eenvoudig, maar onder de motorkap heeft een aantal onderdelen speciale aandacht nodig. Het vraagt in eerste instantie nader onderzoek naar service integratie, orchestratie, automation, API architectuur, beveiliging en netwerk capaciteit. Ook moeten op dit vlak besluiten worden genomen. Verder is de implementatie van hybride IT echt een lange termijn investering. Een grote valkuil is om overhaast te starten en direct kostenbesparing als doel na te streven.

Het succes van de implementatie is net zoals bij devops meer een organisatievraagstuk. Attitude, cultuur en een breder draagvlak binnen het bedrijf of filosofie, spelen een zeer grote rol spelen in het behalen van succes. Meer dan de keuzes en uitdagingen in technologie zelf.

Hoe start je nu de transitie naar Hybride IT? Helaas is hier geen standaard ‘one-size-fits all’ aanpak voor. Toch zie ik op basis van mijn ervaring ruwweg een aantal noodzakelijke stappen die doorlopen moeten worden. Start met een grondige analyse van de bedrijfsprocessen, infrastructuur en het applicatielandschap. Maak vervolgens een keuze in dominante technologie blokken. Maak ook echt een keuze voor één of meerdere leveranciers oplossingen. Maak als derde stap een begin met een applicatie rationalisatie programma. Gebruik hiervoor goede tools of advies om het applicatielandschap te rationaliseren, ook economisch. Hier kan een wezenlijk grote winst behaald worden. En als laatste en allerbelangrijkste stap: start een programma en plan. Zorg voor de juiste mandatering en draagvlak en voer het programma uit!

Op deze wijze is het mogelijk om de transitie naar nieuw en ‘digital’ verantwoord in te gaan. Hybride doet het goed en blijft het voorlopig ook zeker nog wel goed doen.