Hoe veilig is ons kleine Nederland met toenemende cyberdreiging?

Publish date:

Digitalisering heeft van onze samenleving een verbonden samenleving gemaakt waarin onderlinge afhankelijkheden tussen overheden, bedrijfsleven en burgers groot zijn. Maar hoe veilig is de digitale samenleving in ons kleine Nederland nog met de toenemende cyberdreiging? Afgelopen weekend zijn organisaties over de hele wereld getroffen door WannaCry, een ransomware-aanval waarbij gebruik is gemaakt van een lek […]

Digitalisering heeft van onze samenleving een verbonden samenleving gemaakt waarin onderlinge afhankelijkheden tussen overheden, bedrijfsleven en burgers groot zijn. Maar hoe veilig is de digitale samenleving in ons kleine Nederland nog met de toenemende cyberdreiging?

Afgelopen weekend zijn organisaties over de hele wereld getroffen door WannaCry, een ransomware-aanval waarbij gebruik is gemaakt van een lek in Windows dat in maart met een update is gedicht. De omvang van de schade die WannaCry wereldwijd heeft veroorzaakt is enorm, maar lijkt in Nederland vooralsnog beperkt. Toch onderstreept de aanval het belang voor Nederland om de investeringen in cybersecurity op te schroeven.

De mogelijkheden van wereldmachten om infiltraties en manipulaties uit te voeren zijn indrukwekkend, maar voor kleine en middelgrote landen zoals Nederland zijn cybercapaciteiten moeilijker realiseerbaar. Zij kunnen er principieel voor kiezen om zich afzijdig te houden van de digitale wapenwedloop en hopen dat anderen het beste met ze voor hebben. Maar als je in het geval van Nederland vaststelt dat de welvaart en onze waarden diep zijn verbonden met en in het digitale domein, dan heb je als land ook de verplichting om daar adequate bescherming tegen te bieden. Bescherming die tenminste evenredig is met onze economische en strategische positie in de wereld.

De Nederlandse krijgsmacht beschikt over een budget van circa 8 miljard euro per jaar. Naast de personeelskosten gaat het overgrote deel van dit budget nu op aan de verwerving en het onderhoud van traditionele en zeer kostbare wapensystemen. Het deel dat wordt besteed aan digitale oorlogsvoering is daarin verwaarloosbaar. En dat is opmerkelijk als je nagaat dat de kans op een digitale aanval op Nederland door velen veel waarschijnlijker wordt geacht dan de kans op een fysieke aanval. Als we Amerika als maatstaf nemen zou een Nederlandse NSA equivalent uit tenminste 1500 man moeten bestaan en over een budget van 500 miljoen moeten kunnen beschikken. Aangezien we een grote achterstand moeten inlopen en ons buitenland vele malen groter is dan het Amerikaanse, zouden deze volumes eigenlijk nog veel groter zouden moeten zijn.

Wat de Nederlandse NSA dan precies moet gaan doen in dit speelveld is uiteindelijk de Art of War. En de kunst van het oorlogsvoeren zit niet in het aanschaffen en opstapelen van wapens, maar in de creatieve inzet van beschikbare middelen en het mobiliseren van de wil om die slag te winnen. Deze militair-strategische cybercapaciteit vormt de afschrikkingsmacht voor de bescherming van onze verbonden samenleving en zorgt ervoor dat de ‘anderen’ weten dat elke infiltratie of manipulatie met gelijke middelen zal worden beantwoord.

Deze digitale veiligheid is niet alleen nodig om onze digitale waarden te beschermen. Maar dit is ook nodig zodat we kunnen blijven investeren in een veilige digitale samenleving waarin zowel de publieke sector als het bedrijfsleven kunnen innoveren.

Deze blog is een ingekorte versie van een artikel van Peter Kwant en Erik Hoorweg dat wordt gepubliceerd in de nieuwe editie van het rapport Trends in Veiligheid van Capgemini. Trends in Veiligheid. In een verbonden samenleving verschijnt half juni.