Het doel van een commercieel bedrijf, heb ik ooit geleerd, is de continuïteit van de onderneming. Veel mensen zeggen: “winst maken”. Het is maar hoe je ernaar kijkt. Wanneer je vraagt wat het doel is van een overheidsorganisatie, krijg je vaak een langer en op zijn minst ander antwoord. De Scrum Product Owner (PO) bij de overheid begint zijn verhaal vaak door eerst eens even diep adem te halen.

Voor een PO in een commerciële onderneming is grotendeels duidelijk waar de waarde in zijn product zit; deze is vaak simpelweg uit te drukken in geld. Als een product meer geld genereert, vervult de PO zijn rol, zoals deze beschreven staat in de Scrum Guide: “maximizing the value of the product and the work of the Development Team”. In overheidsorganisaties ligt het even anders. Geld speelt wel een rol, maar op een andere manier. Het gaat hier vaak over besparingen. Een casus waarmee het werk van 30 FTE bespaard kan worden heeft duidelijk waarde binnen een overheidsorgaan, waarbij we hopen dat die 30 FTE dingen kunnen gaan doen waar men eerder niet aan toekwam. Maar daar houdt het rekenmodel een beetje op.

Waarde toevoegen
Wat nuttig is, of zoals je het in Scrum zou zeggen: waarde toevoegt, is niet op een eenduidige manier uit te drukken. En dat is het grote probleem van de Product Owner. Een interessant verschijnsel komt hier om de hoek kijken. De PO krijgt een ander soort opdracht dan de klassieke projectmanager vroeger kreeg. In het laatste geval speelt zingeving niet echt een rol, het gaat erom dat het binnen budget en op tijd af is met de juiste functionaliteit (Project management triangle). In Agile werken zorgt vraag over waar de waarde zit ervoor dat de PO continue de belangen van zijn stakeholders met elkaar moet vergelijken en daar de prioriteiten uit moet destilleren. Een bijna onmogelijke job als de waarde niet in een eenduidige maat te meten is (zoals euro’s).

Don’t blame the Framework
In SAFe, het Scaled Agile Framework, wordt voor een Epic een Lightweight Business Case geschreven als resultaat van een analyse. Hier wordt feitelijk de waarde gevonden in het voldoen aan de Epic’s success criteria. Maar hier redeneert SAFe een beetje toe naar het klassieke project management: “the business case is then used by the appropiate autorities to make a go/no-go decision for the Epic”. Ik hoop dat de PO’s waarde oordeel hier zwaar genoeg in weegt. Die uitdaging ligt vooral bij de organisatie overigens, don’t blame the framework. En als die PO dan voldoende ruimte krijgt en voldoende gehoort wordt, denk ik dat deze de waarde moet zoeken in een breed scale van gebieden:

  • Tevredenheid van de burger (Net Promoter Score);
  • Verbetering van het gemak om taken uit te voeren (effectiever werken), intern én voor de burger;
  • Nut van een functionaliteit, b.v. in App of op website (“Likes”);
  • Information Reach (page views, visits, de bekende analytics);
  • Vermindering van klachten.

Dit zijn allemaal redelijk objectief te meten waardes. Eén van de belangrijkste bij de overheid staat hier om die reden niet tussen: politieke wenselijkheid. Een PO bij de overheid moet soms prioriteit geven aan zaken omdat men het gewoon wil (u weet zelf wel hoe subtiel en soms gevoelig dit ligt). Dat kan soms behoorlijk wringen. Daarentegen is het dan wel weer zo dat de waarde hier zit in het kweken van goodwill en daarmee de mogelijkheid krijgen om wél waardevolle dingen te doen. Een ingewikkeld spel. Dus, PO, speel het spel goed maar verlies nooit de echte waardes uit het oog. Ik wens u veel wijsheid toe!

Meer informatie