In het rapport Perspectief op Groei dat eind vorig jaar uitkwam schetst DeNederlandscheBank (DNB) een interessant beeld van de vraag waar de Nederlandse economie zich na enkele jaren van crisis in bevindt en welke (mondiale) trends onze economie in de komende jaren gaan beïnvloeden.

Ook voor niet-economen bevat het rapport een aantal mooie inkijkjes in de vraag hoe wij als Nederland en als individuele burger in de toekomst ons geld gaan verdienen. Uiteraard is er een grote rol weggelegd voor ICT en digitalisering van onze maatschappij, die enerzijds grote kansen bieden op het maken van een echte vernieuwingsslag, maar evengoed ook een sterk beroep zullen doen op de weerbaarheid van mensen. Terecht wijst het rapport op het feit dat Nederland over het algemeen kan rekenen op een goed opgeleide beroepsbevolking.

Een goed opgeleide en flexibel opererende beroepsbevolking is belangrijk, maar zal op zichzelf onvoldoende zijn om een vernieuwingsslag te realiseren. De BV Nederland zal pioniers met visie nodig hebben, zoals Eton Musk dat in de USA etaleert met zijn visie op gebied van mobiliteit, energie en ruimtevaart of zoals president Kennedy zijn ambities betreffende de reis naar de maan verkondigde “dit land moet zich verplichten om de mens nog voor het einde van dit decennium op de maan te laten landen en hem weer veilig naar aarde te brengen”.

De vernieuwingsslag vereist ook een cultuuromslag en visie van de regering en sociale partners in welke sectoren de BV Nederland groot en sterk wil en kan zijn. Het mooie van Nederland is dat we een overzichtelijk klein land zijn met een uitstekende infrastructuur. Kortom, we zijn een ideale proeftuin voor innovatie. In een aantal gebieden kan Nederland ook als een soort Silicon Valley gaan optreden, denk aan sectoren als landbouw, water, energie en technologie.

Terecht constateert DNB dat de Nederland BV in een veranderende wereld weerbare burgers nodig heeft. Maar de burgers worden alleen maar weerbaar als ook de andere aspecten op orde zijn, zoals visie, leiderschap, betrokkenheid,  de uitvoering en last but not least vertrouwen. Tezamen met ambitieuze doelen kan dit een vliegwiel op gang brengen, die tot veel meer positieve energie in de maatschappij leidt, mensen gelukkiger maakt, de Nederland BV internationaal op de kaart zet en de beroepsbevolking in Nederland een reëel toekomstperspectief biedt.

In deze  dynamische en globale wereld werkt een open participatiemaatschappij met weerbare burgers als een aantal randvoorwaarden op orde zijn. Maar er is meer nodig dan alleen een goede opleiding, zeker als je bedenkt dat de zogenoemde halfwaardetijd van kennis drastisch is gedaald. Kon je vroeger met een academische opleiding praktisch een halve carrière vooruit; tegenwoordig is je kennis binnen een jaar of vijf al verouderd.

De participatiemaatschappij heeft toegevoegde waarde als ze zich kan ontluiken als een “high value” maatschappij, waarin niet alleen geld, maar vooral zaken als leiderschap, visie, weerbaarheid, betrokkenheid, uitvoering en vertrouwen kunnen bloeien. Als economische- en niet-economische waarden verweven raken, zal een “high value” samenleving kunnnen ontstaan die met gemak het perspectief op groei kan realiseren dat de DNB in haar rapport noemt.