Veel organisatie zijn op dit moment bezig een strategie te ontwikkelen voor de digitale wereld. De uitdaging hierin is om de juiste stappen en keuzes te maken in de digitale transformatie die nu plaatsvindt. Dit geldt zeker voor organisaties waarbij de traditionele IT omgebogen moet worden naar een wendbare IT voor de nieuwe digitale wereld. De cloud speelt hierin een sleutelrol. In mijn dagelijks werk heb ik de gelegenheid om hierover met organisaties in gesprek te gaan. Ik probeer in een eerste dialoog dan snel de juiste toon te vinden om elkaar goed te begrijpen. Dat zijn vaak heel boeiende en leuke gesprekken. Soms begin ik zo’n gesprek met bovenstaande titel: “Bestaat de cloud eigenlijk wel ?”

De cloud is feitelijk een verzamelbegrip voor alle bestaande losse clouds en cloud-varianten. Een van de eigenschappen van deze clouds is dat ze vrijwel 100 % onafhankelijk van elkaar bestaan en werken. En elke cloud is uniek!

In een wereld waar alles via het internet met elkaar verbonden is, opereren tegenwoordig veel clouds die dus in bijna alle gevallen een onafhankelijk bestaan leiden. Dat is eigenlijk best wel vreemd en roept ook direct weer veel vragen op. Hoe zorg je er nu voor dat deze losse clouds met elkaar één goed en veilig werkend geheel vormen?

Nu is de cloud in de afgelopen jaren al veelvuldig gebruikt als oplossing voor allerhande IT-problemen en -uitdagingen. Denk aan het verlagen van de kosten en het meer flexibel maken van de bestaande IT infrastructuren. Toch moeten we ons goed realiseren dat de cloud géén doel op zich is, maar een middel om de bedrijfsdoelstellingen of nieuwe business te realiseren. Op zich niets nieuws. Elke gesprekspartner onderkent dit ook.

In de praktijk zie ik toch vaak dat de cloud een enorme aantrekkingskracht heeft gekregen, maar dan kom ik terug bij de eerste vraag: “Bestaat de cloud eigenlijk wel?” Deze vraag is volens mij om meerdere redenen zeer valide. De cloud als container begrip dekt uiteraard vele ladingen. Er zijn veel IT oplossingen beschikbaar onder de noemer van cloud. Van Infrastructuur tot complete SaaS oplossingen. Bijna in elke organisatie vind je wel een aantal varianten van clouds in het IT domein. In essentie is het dus een samenstel aan IT-oplossingen onder de noemer cloud. Juist het samenstel aan IT (deel) oplossingen, en nu dus losse clouds, vormt de kern van de nieuwe IT.

Tegenwoordig spreekt de markt dan ook over multi-cloud. Deze benaming dekt veel beter de lading. Veel aandacht is dan nodig voor het beheer en de veilige integratie van deze losse clouds. Het beheer van meerdere clouds is zelfs een nieuw aandachtsgebied geworden. Cloud management platformen (CMP’s) en Cloud management tools zijn volop in ontwikkeling. In dit stuk wil ik verder ingaan op het koppelen en integratie van meerdere clouds.

Deze koppelingen en integratie van clouds vinden op een aantal niveaus plaats. Allereerst op het hoogste niveau, de besturing. Oftewel leveranciers en service management van de cloud-dienst. Dit is niets anders dan de cloud-dienst opnemen en beheren vanuit het ITIL service management framework. Op één niveau lager bestaat de noodzaak om de cloud ‘automatisch’ te besturen. Commando’s naar en monitoring van de cloud. Veelal vanuit een centraal management- en orchestratiesysteem. Immers, het werken met de cloud moet ook geautomatiseerd zijn. Hiervoor zijn veel CMP’s en automatisering en configuratie softwaretools beschikbaar, zoals Chef, Puppet, Docker, Salt.

Nog een niveau lager moeten de clouds onderling data met elkaar uitwisselen. Dat kan op Infrastructuurniveau niet goed meer, omdat het losse clouds zijn geworden. De uitwisseling van data vindt dan plaats op het niveau van de applicatie of van de webdienst. In de nieuwe cloud wereld zie je geen Enterprise service bussen (ESB’s), maar API gateways en API integratieoplossingen. Hiervoor zijn ook volop nieuwe platformen en frameworks in ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld iPaaS. Bekende leveranciers hier zijn o.a. Dell Boomi, Mulesoft, Informatica, Tibco, Cast Iron etc.

Eveneens een niet te onderschatten element van IT in de cloud is de benodigde netwerkcapaciteit. Speciale aandacht moet uitgaan naar de capaciteit en de ‘extra’ netwerkvertragingen voor het werken in de cloud ten opzichte van een traditionele datacenteroplossing. Vaak is er in bestaande organisatie geen goed inzicht in het netwerkverkeer en de benodigde capaciteiten. Binnen de muren van een datacenter is dat ook vaak niet relevant, omdat high-speed VLAN’s in feite oneindig veel bandbreedte kunnen leveren. Voor de connectiviteit naar de cloud kan er gekozen worden voor een internet aansluiting of voor directe verbindingen via MPLS providers, zoals koppelingen op basis van Expressroute en Directconnect. Door het toepassen van deze technologieën treden er altijd additionele vertragingen op bij gebruik van clouds en multi-cloud. Wel iets om tijdig rekening mee te houden. 

De uitdaging van organisaties zit in mijn ogen dan ook niet alleen in het ontwikkelen van de juiste nieuwe IT-architectuur en het toepassen van het samenstel van clouds, maar zeker ook in het goede beheer en veilige en geautomatiseerde integratie oplossingen daarvan. In mijn dagelijks werk heb ik juist aandacht voor deze belangrijke elementen rondom de cloud. Het moet daadwerkelijk ook beheersbaar en veilig samenwerken.

De cloud bestaat anno 2017 niet meer. Lange leve de multi-cloud.