Grote IT outsourcingscontracten kennen een looptijd van jaren en een contractwaarde van tientallen tot honderden miljoenen Euro. Grote complexe systemen worden dan door de grote klanten in beheer gegeven bij gespecialiseerde serviceverleners. Tot op heden is het gebruikelijk dat de serviceverleners voor iedere nieuwe klant een IT infrastructuur (als prototype) ontwerpen en opbouwen. Inmiddels groeit het besef dat deze prototypes (te) hoge investeringen en een (te) grote  doorlooptijd vergen. Bovendien is het riskant. Daarnaast is het lastig om structureel kennis op te bouwen. ‘Industrialisatie’ is het begrip waarmee we het proces van realisatie van  IT infrastructuren nu te lijf gaan.

Volkswagen noemt hun MQB (Modularer QuerBaukasten) de belangrijkste uitvinding in ontwerp en productie van auto’s in de 21ste eeuw. MQB is de filosofie waarbij bodemgroepen, aandrijflijnen en andere structurele componenten in een architectuur zijn gezet. Met MQB als uitgangspunt kunnen nieuwe auto’s snel worden ontwikkeld en aangepast aan lokale wetten, zonder dat de onderliggende structuur van hoofdcomponenten hoeft te veranderen. Aan de buitenkant zijn de auto’s sterk verschillend, maar onderhuids kan er veel meer (en structureel) aandacht worden gegeven aan standaardcomponenten.    

Het is merkwaardig dat de IT-industrie, waar het om industrialisatie gaat, ver achterloopt bij bijvoorbeeld de auto-industrie of de bouw. Vergeleken met genoemde industrietakken is bouw van grote IT systemen voor outsourcing erg ambachtelijk. Natuurlijk worden er stukken software als bouwblokken gebruikt, maar van een echte vooropgezette architectuur is geen sprake. Een belangrijke reden daarvoor ligt in de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

Nog steeds is het verlagen van de operations kosten het belangrijkste motief voor outsourcing. Het betreft dan meestal systemen die wel belangrijk zijn voor de klant, maar niet zelf beheerd hoeven te worden. Vaak zijn de genoemde systemen door fusie, heroriëntatie, het toepassen van nieuwe techniek of veranderende wettelijke eisen, uitgegroeid tot een onlogische en ongestructureerd geheel. De interne IT afdelingen proberen bij te blijven met de dingen die wel kenmerkend zijn voor de toekomst. Het beheer van de oude systemen kan naar derden. Er wordt een enorm boekwerk opgesteld met systeem specificaties en er wordt een offerteaanvraag gedaan in de markt.

Dan volgt een ingewikkeld, duur en arbeidsintensief proces, dat soms wel een half jaar duurt, waar een aantal partijen zich kunnen kwalificeren. De aanbieders moeten opletten dat ze heel dicht bij de gevraagde specificaties blijven. Eigen ideeën over een aanpak zijn bij veel trajecten niet welkom. Bovendien kijkt de concurrent mee. Antwoorden op vragen zijn transparant voor alle aanbieders. Wat wordt aangeboden is dan ook een marginaal verbeterde kopie van het bestaande systeem. Soms staan er wat vragen in de offertes over vernieuwing, maar meestal is innovatie of structurering een compleet ander traject, met andere spelers. Na een jaar haalt iedereen opgelucht adem als de oude infrastructuur, min of meer hetzelfde, is nagebouwd en onder verantwoordelijkheid van de serviceverlener draait.

Industrialisatie in grote IT systemen impliceert dat de klanten een zogenaamde ‘onzichtbare’ infrastructuur krijgt aangeboden met een serie (keuzecomponenten) en een transitiepad.  De discussie met de klanten gaat dan niet meer over de technische details van de oplossingen, maar over de gewenste functies/resultaten. Natuurlijk zullen er nog delen van oplossingen zijn die specifiek zijn voor de klant, maar het algemene platform/de infrastructuur is het uitgangspunt/fundament. Een bijkomend voordeel is dat vernieuwing geen schok meer is die door het hele bedrijf heengaat, maar die als een evolutie wordt ervaren. Functies kunnen in stappen worden overgezet. Het gebruik van Automatisering, Cloud, Big data of IoT is in de nieuwe platformen een gegeven. De flexibiliteit in applicaties wordt groter, de kosten worden lager en de structuur blijft overeind als er nieuwe functies worden toegevoegd. Echt oude systemen die niet in de structuur passen worden geïsoleerd en alleen ingepast in de datastructuur.  

Industrialisatie wordt het fundament onder moderne outsourcing.