Waar we in het publieke domein vooral praten over Cloud, Big Data en Internet of Things wordt er binnenshuis vooral gesproken over automatisering van de IT. Zonder automatisering in en rond de grote systemen wordt alles onbetaalbaar, traag en (te) complex (en dus onbestuurbaar en onbetrouwbaar). Gelukkig komt de automatisering snel uit de laboratoriumsfeer en zijn de resultaten spectaculair.

Uit de industrie kennen we het gezegde dat complexiteit van de fabricageprocessen omgekeerd evenredig is met de complexiteit van het product. In gewoon Nederlands: een modern passagiersvliegtuig wordt met eenvoudige universele bewerkingsmachines en handgereedschap gebouwd, terwijl de wegwerpluiers of een sigaret daartegenover een supercomplexe (volledig geautomatiseerde) productieomgeving vragen. Zo ook in de IT. Ieder groot en complex IT-systeem eist een grote hoeveelheid mensen, die zeer veel moeten doen om de systemen te laten draaien. Ze repareren fouten, doen aanpassingen en registreren en administreren kosten.

In de loop van de jaren werden de personeelskosten een steeds grote post op de exploitatierekening van de grote IT-systemen. De kosten konden eerst nog worden verlaagd door het werk uit te besteden aan Polen en een paar jaar later door het werk te verplaatsen naar India. Maar ook daar stijgen de kosten. Zowel in Polen als in India groeit nu de welvaart vanwege de IT-industrie, maar tegelijk stijgen de lonen en daarmee de beheerskosten.

Bij de grote aanbieders van de IT-services, met name rond de grote systemen, is de rek is er nu wel een beetje uit. Ondanks de positieve inbreng van de experts rond de grote systemen is mens gerelateerd beheer van systemen, 30 tot 40% te duur in de huidige outsourcingsmarkt.  Om in de markt overeind te blijven met IT-service, is automatisering een noodzaak om te overleven. Dit geldt onverminderd ook voor de leveranciers van moderne technologie zoals de cloudproviders en de leveranciers van platformen voor big data en IoT. Het gevolg is dat alle grote spelers in de IT een inhaalrace zijn opgestart rond automatisering.

Veel van de inspanningen en resultaten bewegingen zich op het niveau, dat te typeren is als mechanisatie. Deze mechanisatie blijft in het technische domein en heeft een nog beperkte invloed op de kosten. Automatisering die zich beweegt tot in het businessniveau (autonomous automation), heeft een veel grotere impact op de bedrijfsvoering en kosten. Hier praten we over systemen die zelflerend zijn, zichzelf repareren, maar die ook verder reiken, tot in de systemen en procedures rond de feitelijke IT-systemen. De resultaten met deze systemen zijn spectaculair. Met de juiste kennis en gereedschappen is de implementatie echter relatief eenvoudig. Niet alleen zien we de kosten dalen, maar de kwaliteit van de services stijgt en de reactiesnelheid is groter. Nog indrukwekkender is het als de big data analyse mogelijkheden worden gebruikt om de IT-systemen zelf naar een hoger plan te brengen.

Het effect van de automatisering is dat lokale aanbieders weer rendabele aanbiedingen kunnen doen in de eigen markt. Voor de serviceproviders is automatisering een logische stap om alle ontwikkelingen rond Cloud, Big Data en IoT in goede banen te leiden zonder grote inspanningen rond beheer. De weg is vrij voor compleet nieuwe toepassingen en businessmodellen.