Het afrekenen voor IT-diensten per resultaateenheid of op basis van tellerstanden/gemeten gebruik, was tot voor kort een mooie droom. Voor de hele zware systemen/toepassingen was het vooral een leuk discussieonderwerp. Behoudens een paar hobbels, lijkt pay-per-use nu een haalbaar business model om IT-diensten ook voor (IT) infrastructuur en enterprisesystemen te realiseren. 

In een snel veranderende wereld is investeren in systemen of in langlopende servicecontracten steeds minder aantrekkelijk. In de zogenaamde ‘Capex naar Opex discussie’ is het streven dan ook om alleen nog te investeren in echt strategische onderwerpen en de rest (micro) af te rekenen als operationele kosten gebaseerd op waardetoevoeging of op basis van gemeten gebruik. De trend voor deze wijze van afrekenen, is gezet door de leveranciers van Public Cloud. Behoudens wat eenmalige kosten, wordt daar afgerekend voor de hoeveelheid data die in die cloud wordt opgeslagen. 

De basis bij de outsourcing van IT, bijvoorbeeld zware systemen of dito toepassingen, werd/wordt gevormd door een langjarig servicecontract. Een team van mensen inventariseert de systemen, geeft aan hoeveel mensen er nodig zijn, wat de overige operationskosten zijn en welke apparatuur hiervoor nodig is. Op basis hiervan worden contracten opgesteld en (na gunning, specifiek voor die klant) apparatuur en softwarelicenties gekocht.

De eerste leveranciers van Clouddiensten zijn vooral voortgekomen uit bedrijven van buiten de traditionele IT, die primair zaken deden met consumenten. De afrekenmodellen zijn min of meer gegroeid tot de afrekenmodellen die nu worden gebruikt met grote ondernemingen als klant. De autochtonen in de IT-wereld die in tweede instantie services aanboden rond Cloud, hebben het pay-per-use model als vanzelfsprekend overgenomen. Maar ook nieuwe, bredere services zoals Big data analyse & opslag en Internet of Things (IoT) worden per gebruik/resultaat afgerekend. Ook diensten als Insights-as-a-service (waar bijvoorbeeld dashboards voor besturing onder vallen) worden nu per resultaat verrekend. De tijd lijkt niet meer ver weg om ook de grote enterprise systemen zo af te rekenen.

De gevolgen voor de aanbieders zijn enorm. Langlopende contracten zijn in de nieuwe situatie geen gegeven meer. Als de gebruiker stopt met gebruik en een andere aanbieder kiest, stopt het inkomen van de aanbieder. Dit botst dus met de gewoonte om per contract apparatuur en softwarelicenties te kopen. Het gevolg is dat de serviceproviders op hun beurt proberen om apparatuur, softwarelicenties, housing (data centers) af te rekenen op basis van gebruik. Met de bestaande configuraties en techniek is dit vrijwel onmogelijk. Weliswaar zijn er leaseconstructies en andere financieringsmethoden, maar die constructies zijn niet gebaseerd op gebruik of resultaat. Een combinatie van ontwikkelingen maakt dat de nieuwe modellen naar verwachting door zullen zetten:

  1. Nieuwe concepten voor apparatuur doen hun intrede. De converged machines (dat zijn complete rekencentra in de vorm van kleine apparaten) maken uitbreiding van verwerking en opslagcapaciteit in kleine stappen mogelijk.
  2. (Echte ) Automatisering geeft de gelegenheid om wereldwijd verspreide capaciteit automatisch en in samenhang beter te benutten en flexibel toe te wijzen en real time op/af te schalen.
  3. De Big Data platformen herbergen de afrekenstructuren en administratieve systemen waarmee (micro) facturen op basis van gebruik kunnen worden opgesteld. Die platformen worden nu omgebouwd voor het hosten van Enterprisesystemen.
  4. De leveranciers van apparatuur, licenties en housing gaan mee in de beweging van pay per use; ze kunnen daarbij leunen op de principes van smart metering zoals we dat kennen uit de energiewereld. 

De belangrijkste hobbels om pay per use door te zetten liggen nog in de gewenning door inkoop- en verkoopafdelingen rond contractstructuren, prijsvorming, risicoafweging, bonussen, communicatie in de keten en bovenal aansturing vanuit het management. De serviceleveranciers zullen moeten wennen aan het gegeven dat de resultaten van hun klanten steeds meer maatgevend worden voor hun eigen resultaat. Het kan daarbij dus vriezen of dooien.