Ondanks dat onderwijs al ruim 100 jaar op min of meer dezelfde manier wordt ingericht, staat het onderwijsland aan de vooravond van grote veranderingen. In mijn vorige blog beschreef ik al de trends die hierop duiden. De onderwijssector in zijn huidige vorm vertoont zelf echter ook een aantal kenmerken waaruit blijkt dat verandering aanstaande is. Het gaat om de volgende kenmerken: een klant zit in een keurslijf, de prijzen voor producten in de sector zijn niet transparant en in het productieproces wordt veel geld en mankracht verspild. Dit zijn dezelfde kenmerken als in sectoren die in de afgelopen jaren een grote verandering hebben ondergaan (denk bijvoorbeeld aan de muziekindustrie, of de hotel- en taxibranche).

Als we deze kenmerken toepassen op de onderwijssector zie we dat scholen gebonden zijn aan een beperkt aantal uitgeverijen waarvan zij materiaal afnemen. Leermiddelen zijn voornamelijk gericht op de gemiddelde leerling en zijn slechts in beperkte mate vernieuwend. Analoog is nog steeds leidend. Verder zijn prijzen slecht onderhandelbaar en is het bovendien onduidelijk hoe de structuur van de gemaakte kosten opgebouwd is. Methoden worden veelal voor een langere periode afgenomen. Dit alles leidt er toe dat de gekozen methode over meerdere jaren gebruikt en afgeschreven moet worden.  Daarnaast wordt in het primaire onderwijsproces, het lesgeven zelf, veel tijd besteed aan zaken die niet direct ten goede komen aan de leerling/student.  Leerkrachten geven jaar op jaar aan dat de  werkdruk die zij ervaren toeneemt en dat ze veel tijd kwijt zijn aan verantwoordingsprocessen die het onderwijs niet (direct) ten goede komen. 

Deze signalen wijzen erop dat de onderwijssector een grote verandering door zal gaan maken. Op dit moment betreden kleine partijen de onderwijsmarkt al met vernieuwende producten die geprijsd zijn op een vernieuwende manier. Denk hierbij bijvoorbeeld aan adaptieve systemen en pricing op basis van werkelijk gebruik of een bedrag per maand. Scholen zijn nu dus ook al in staat om in te spelen op deze verandering.

Scholen zouden toekomstbestendig kunnen worden door alvast te anticiperen op de trends die ik in mijn vorige blog heb beschreven. Meebewegen en inspelen op nieuwe ontwikkelen. Daarbij is het ook belangrijk om te kijken naar bredere trends op het gebied van digitalisering en personalisering binnen de samenleving, zoals on-demand televisiekijken in plaats van een vaste programmatuur, de aanwezigheid van verschillende verbonden apparaten en schermen binnen een huishouden en de toename van het gebruik van internet op mobiele apparaten. Door niet in deze ontwikkelingen mee te gaan lopen scholen het risico om ingehaald te worden door nieuwe  onderwijsvormen en initiatieven.

In de volgende blog ga ik verder in op wat de gevolgen zijn van de veranderingen die de onderwijssector te wachten staan en bespreek ik de impact van deze veranderingen op de verschillende actoren in het onderwijsveld.

In een serie blogs werpen we in de Nationale OnderwijsWeek een blik op de toekomst van het onderwijs om te zien hoe de vraagstukken van vandaag het onderwijs van straks vorm zullen geven. Hierbij kijken we voornamelijk naar het “hoe” van het onderwijs en in mindere mate naar het “wat”. Daarnaast brengen we de gevolgen voor verschillende groepen (leerkrachten, curriculumontwikkelaars, uitgevers en overheden) in kaart om een beeld te schetsen welke uitdagingen hun te wachten staat.