Onderwijs is drastisch aan het veranderen. Technologische doorbraken leiden tot nieuwe mogelijkheden, zo ook in het onderwijs. Maar veranderen gebeurt niet zomaar. Om een beeld te geven van het onderwijs van de toekomst, begin ik met een beschrijving van een gemiddelde schooldag in 2025:

Lise zit op OBS de Klim in het 1e jaar van de middenbouw (het huidige groep 3/4/5). School is iets wat helemaal in haar dagelijks leven is opgenomen. ’s Ochtends brengt haar moeder haar hiernaartoe en om half zes wordt zij weer opgehaald door haar vader. Op school heeft ze naast taal en rekenen nog kunst, natuur & techniek en sociale studies als vakken. De laatste twee zijn brede vakken waarin verschillende “oude” vakken zijn opgenomen. De lessen die ze volgt zijn een combinatie van digitale-, groeps- en individuele lessen waarbij aandacht wordt besteed aan zowel vakken als emotionele ontwikkeling. Ze heeft verschillende leerkrachten. Hiervan is meester Remco de hoofdleraar, hij is al sinds het eerste jaar van de onderbouw betrokken bij de klas van Lise. Op school heeft iedereen een persoonlijk leerplan, wat Lise op elk moment uitdaagt om haar grenzen te verleggen.

Remco is een hardwerkende leerkracht op OBS de Klim in de klas van Lise. Hij is vier jaar geleden als onderbouwleerkracht gestart op deze school. Hierna is hij meeverhuisd met “zijn klas”. Op de PABO is hij vertrouwd geraakt met digitaal lesgeven. Ondanks dat de school waarop hij werkt een andere technologie gebruikt dan die hij op de opleiding geleerd heeft is dit geen probleem want de ondersteuning vanuit de school is namelijk heel goed. Van de interne onderwijskundige krijgt Remco regelmatig tips om de digitale lessen te verbeteren en voor technische problemen kan hij terecht bij de systeembeheerder. Omdat Remco op elk moment van de dag kan zien hoe de leerlingen er voor staan heeft hij veel tijd om aandacht aan de leerlingen te besteden.

Marco is de vader van Lise. Hij is voorman in een magazijn. Hij is erg betrokken bij de school van zijn dochter. Wat hij begreep van het laatste gesprek met Remco, de leerkracht van Lise, is dat ze het goed doet op school, maar moeite heeft met rekenen. Hij vertrouwt het oordeel van de leerkracht maar heeft daarnaast de behoefte om vaker dan een paar keer per jaar hierover een update te krijgen. De mogelijkheid die de school biedt om op elk moment informatie te krijgen over zijn dochter vindt hij dan ook prettig. Van de school krijgt Marco aanvullend materiaal zodat hij thuis kan oefenen met Lise.”

School is in het bovenstaande voorbeeld heel anders dan nu: lessen zijn sterker gericht op de behoefte van de individuele leerling, vakken sluiten beter op elkaar aan en leerkrachten specialiseren zich gerichter in een vak of het begeleiden van een groep. Vandaag de dag zijn de eerste stappen in deze richting al zichtbaar. De opkomst van digiborden een aantal jaar geleden is een goed voorbeeld van deze digitalisering. In de (nabije) toekomst zal de digitalisering doorzetten en vergaande gevolgen met zich mee brengen voor iedereen die betrokken is bij het onderwijsproces.

In een serie blogs werpen we in de Nationale OnderwijsWeek een blik op de toekomst van het onderwijs om te zien hoe de vraagstukken van vandaag het onderwijs van straks vorm zullen geven. Hierbij kijken we voornamelijk naar het “hoe” van het onderwijs en in mindere mate naar het “wat”. Daarnaast brengen we de gevolgen voor verschillende groepen (leerkrachten, curriculumontwikkelaars, uitgevers en overheden) in kaart om een beeld te schetsen welke uitdagingen hun te wachten staat.