In een tijd waarin de veranderingen en ontwikkelingen in het bedrijfsleven elkaar steeds sneller opvolgen, valt op dat de meest succesvolle bedrijven in staat zijn om nieuwe technologie in te zetten voor waardecreatie en specifieke bedrijfsdoeleinden. Nieuwe IT technologie, waaronder de cloud, kan bedrijven helpen om echte waarde te creëren. Maar hoewel cloud vaak als het ultieme medicijn wordt gezien voor het adresseren van nieuwe zakelijke uitdagingen, en tegelijkertijd de belofte in zich draagt van het realiseren van kostenbesparingen en genereren van flexibiliteit in de IT, is het belangrijk om net als bij andere medicijnen hier ook eerst goed de bijsluiter te lezen.

Als we nader kijken naar het gebruik van cloud binnen bedrijven, kunnen we onderscheid maken tussen drie fases van volwassenheid: operationele, tactische en strategische volwassenheid. De operationele fase wordt gekenmerkt door een focus op kostenverlaging en beschikbaarheid van resources. Beslissingen worden voornamelijk genomen door de CIO en de cloud wordt beschouwd als een IT-resource die de “normale” bedrijfsvoering van de onderneming ondersteunt. In de tactische fase gebruiken bedrijven de cloud om hun bedrijfsmodel te verbeteren, zoals het realiseren van snellere bedrijfsprocessen, een kortere doorlooptijd van producten of nieuwe werkmethoden. In de strategische fase is cloud de belangrijkste pijler voor transformatie van het bedrijfsmodel. Door het koppelen, delen en combineren van resources tussen ondernemingen in een nieuw ecosysteemplatform, creëert de cloud nieuwe waarde voor partners, klanten en concurrenten. Bovendien kunnen gegevens over gedrag en voorkeuren van klanten worden verzameld en geanalyseerd, zodat bedrijven klantgerichte producten en diensten kunnen ontwikkeld die de klantervaring aanzienlijk verbeteren. De cloud behoort in deze dan ook tot het domein van de CEO, maar ook de CMO en CIO.

Nu zien we wereldwijd dat bedrijven het cloud ‘medicijn’ gretig slikken en hun hele IT direct naar de cloud verplaatsen. Zij verwachten hiervan direct veel (IT-)voordelen, maar komen bedrogen uit. Wat is hiervan nu precies de oorzaak?  Om deze vraag te beantwoorden hebben wij afgelopen jaar onderzoek gedaan naar cloudacceptatie in Nederland. Hiervoor hebben wij tientallen CxO’s uit verschillende sectoren geïnterviewd. Hierbij is kritisch gekeken naar de manier waarop zij de cloud hebben geïntegreerd in hun bedrijfsvoering en welke factoren bijdragen aan een succesvolle cloudstrategie in een bedrijf. Nederlandse ondernemingen die echt de ambitie hebben om de fase van strategische volwassenheid te bereiken, kunnen we vanuit het onderzoek het volgende aanbevelen: 

  • Beschouw de cloud als belangrijk instrument om strategische waarde te creëren door het bedrijfsmodel te transformeren en niet als middel om operationele of tactische voordelen te realiseren. Het realiseren van kostenefficiëntie en flexibiliteit is vanzelfsprekend van belang, maar zou moeten worden beschouwd als een onderdeel van de strategische voordelen die de cloud biedt.
  • Beleg de verantwoordelijkheid voor de inbedding van cloud in het bedrijf bij het senior management aan de zakelijke kant van de organisatie, zoals de CEO en CMO. Op die manier kan de cloud een belangrijke, faciliterende rol spelen in de strategie van het bedrijf.
  • Ontwerp een bedrijfsbrede cloudstrategie en stippel een duidelijke route uit om deze plannen te realiseren. Het evalueren van afzonderlijke cloudinitiatieven voor verschillende onderdelen van het bedrijf is immers tijdrovend en kostbaar en levert in het meest gunstige geval alleen operationele voordelen op.
  • Investeer in kennis en vaardigheden van personeel, veel  bedrijven hebben momenteel geen medewerkers in huis die over de gevraagde kennis en vaardigheden beschikken. Bedrijven zouden zowel het huidige personeel kunnen bijscholen als nieuw kunnen personeel werven die over de juiste expertise beschikken.
  • Zoek samenwerking met andere partijen en maak gebruik van outsourcing, in een cloudgebaseerde omgeving draait immers alles om goede samenwerking en het delen van informatie. Je hoeft als bedrijf niet alle expertise in huis te hebben, maar zoek ook samenwerking met andere partijen voor benodigde kerncompetenties.
  • Meet de resultaten van cloud niet alleen af aan pure IT-parameters. Bedrijven zouden KPI’s in de bovenlaag van de organisatie moeten opnemen en de boodschap top-down moeten overbrengen op werknemers.

 

Nu zijn bovenstaande aanbevelingen zeker niet de unieke receptuur van het werkzame medicijn voor het bereiken van strategische cloud volwassenheid, maar ze geven wel de juiste richtingen aan voor een organisatie die het maximale uit de cloud wil gaan halen. Te vaak is de focus nog gericht op het IT en specifieke cloud technologie domein alleen. Natuurlijk is het goed om ook al te starten met implementaties van cloud technologieën om te leren omgaan met de veranderingen in het IT landschap en organisatie. Daar kun je goede lering uit trekken. Het is feitelijk de kunst om alle fases van volwassenheid te doorlopen, waarbij een goede strategie en doel architectuur helpen om focus te houden om succesvol in dat laatste stadium te komen. Dit vraagt voor veel bestaande organisaties zeker grote verandering en inspanning, maar het is noodzakelijk voor het behouden van een goede gezondheid.

————————-

Lees voor meer informatie: Dutch Cloud Readiness Report 2015. New insights into cloud adoption, arguments and concerns in the Netherlands