Terwijl veel ogen zijn gericht op de doorbraak van innovaties zoals de zelfrijdende auto of de inzet van drones, vindt er in het domein van de bedrijfsautomatisering een stille revolutie plaats. Onder de noemer ‘automation‘ (automatisering van de automatisering) wordt softwareontwikkeling en –beheer in toenemende mate geautomatiseerd. Hiermee wordt niet alleen de productiviteit en kwaliteit van technische automatisering in organisaties verhoogd, maar dalen ook de kosten. Vooral de verkorte time-to-market van business processen is een belangrijk argument voor organisaties om in deze ontwikkeling te investeren. Gaat deze ontwikkeling verder dan de belofte van een zelfrijdende auto of een zelfvliegend vliegtuig?

In geval van zelfrijdende auto’s en zelfvliegende vliegtuigen heeft het denkpatroon van de ontwikkelaars over de samenwerking tussen mens en machine zich in een specifieke richting ontwikkeld. In grote lijnen voert een auto of vliegtuig normaal gesproken zelf alle taken uit en de bestuurder/piloot grijpt alleen maar in als er iets fout dreigt te gaan. Naast de vraag of het mogelijk is alle voorkomende situaties te automatiseren kun je je afvragen of een dergelijke taakverdeling in de praktijk inspeelt op de kracht van mens en machine. Voor de meeste mensen is deze monitoring taak op langere termijn eentonig, wat kan leiden tot aandacht voor andere zaken zoals het bekijken van whatsapp-berichten en films onder het rijden/vliegen. Deze ontspanning staat op gespannen voet met de concentratie die nodig is om als bestuurder/piloot constant alert te moeten blijven om in te spelen op onverwachte en noodsituaties die vaak binnen een fractie van een seconde om een beslissing en een handeling vragen. Dit vraagt om blind spot indicators die op de plek staan, dat je ze opmerkt als je ze nodig hebt. Zo zal ook monitoring intelligenter en situatie- en tijdafhankelijk moeten worden om effectief te zijn naar de menselijke bestuurder.

Als er zich dan een onverwachte en/of noodsituatie voordoet, dan moet je als bestuurder ook het nodige zelfvertrouwen hebben en getraind zijn om in te grijpen. Wie weet, dat bestuurders over 10 jaar ook simulatieoefeningen krijgen voorgeschoteld, net zoals dat voor piloten in een flight simulator vandaag de dag gebruikelijk is.

Bestaat er al zoiets als een zelfrijdende organisatie? Zover zijn de meeste organisaties nog niet. Zij richten zich bij de automatisering  van de automatisering op verbetering en versnelling van de technische automatisering zoals scripts, beheer proces automatisering (zoals het versnellen van provisioning) en business proces automatisering(proces/services voor een specifieke klant). Het grote voordeel voor de klanten is, dat een werkend systeem veel sneller beschikbaar is en een dat het mogelijkheden voor self-service biedt aangezien de systemen op identieke wijze geconfigureerd zijn. Voor veel bedrijven is automatisering van de automatisering nog niet te vergelijken met een zelfrijdende auto, maar met zelfstandig werkende technische systemen zoals een  anti blokkersysteem (ABS) of zelf instelbare schokdempers.

Wij staan dus nog maar aan het begin van een transformatieproces met nog veel groeipotentieel voor automatisering van de automatisering. Het valt het best te vergelijken met een air traffic control center waarbij een aantal taken is geautomatiseerd en vele business processen nog steeds door de air traffic controllers zelf worden uitgevoerd. Bedrijven staan aan het begin van een nieuwe wijze van het automatiseren van hun business processen. En dat laat ruimte om een nieuwe werkwijze op een innovatieve wijze te verbeelden. Wie weet, besturen wij de business processen van een organisatie over 10 jaar op eenzelfde wijze als wij dan omgaan met onze zelfrijdende auto. Die transformatie naar een zelfrijdende organisatie is nu al goed zichtbaar in bijvoorbeeld DevOps, waarbij de schotten tussen  ontwikkelaars, testers, beheerders en andere business-disciplines binnen een organisatie steeds verder wegvallen. Het bouwen, testen en releasen van software gebeurt veel sneller, frequenter en effectiever waardoor een organisatie, gedreven door data inzichten, inderdaad flexibeler kan meebewegen met veranderende klantwensen of markteisen. Mensen zullen dus ook in een zelfrijdende organisatie nodig blijven. Maar net als in een zelfrijdende auto of in een zelfvliegend vliegtuig, zullen de benodigde competenties van mensen in een zelfrijdende organisatie in de toekomst behoorlijk veranderd zijn.