Continue releaseproces
De digitaliseringstsunami die op gang is gekomen in de samenleving krijgt steeds meer invloed op mensen en apparaten. ‘Disruptie’ was bijna woord van het jaar geworden, maar Volkswagen zorgde met ‘sjoemelsoftware’ toch voor een andere winnaar. Software verandert de wereld in een steeds hoger tempo. De snelheid waarmee die software wordt ontwikkeld moet daarmee gelijke tred houden. Het lanceren van nieuwe producten en diensten, het verbeteren van de klanttevredenheid, het digitaliseren van operationele processen en het introduceren van nieuwe businessmodellen; het succes ervan staat of valt met de snelheid waarmee software kan worden gelanceerd, getest, gemeten en geoptimaliseerd. Het vraagt om een andere manier van softwareontwikkeling (SDLC) en een ander, continu releaseproces van ontwikkeling tot productie (DTAP/OTAP). En dat heeft weer gevolgen voor de individuele ontwikkelaars en engineers. Hun kennis wordt steeds kritischer en belangrijker. Hoe ga je daarmee om als ontwikkelaar?

Praten of doen?
Het antwoord hangt af van de vraag of er binnen jouw organisatie vooral gepraat wordt over digitalisering van de automatisering of dat er daadwerkelijk fundamenteel in wordt geïnvesteerd. Agile en DevOps worden vaak genoemd. Iedereen is ermee bezig, maar de mate waarin loopt sterk uiteen. Lukt het ontwikkelaars om de aandacht voor deze thema’s om te zetten in investeringen voor versnelde ontwikkeling en release van software? En maakt deze beweging het werk voor ontwikkelaars interessanter en uitdagender of juist niet? Er zijn vier factoren die dat bepalen en waarop je juist vanuit deze rol invloed kunt uitoefenen: focus, vertrouwen, bewijs en leiderschap.

Focus: de verhouding praters en doeners
Software is eating the world. Als dat ook voor organisaties geldt zou je verwachten dat er ook veel medewerkers bezig zijn met softwareontwikkeling. Veel doeners dus en weinig praters. In de praktijk is de situatie vaak anders, vooral bij grote organisaties. Dat komt deels door de aansturing en het type leiderschap. Als er weinig feeling is met IT in de top, dan ligt het accent op digitaliseringsprojecten en initiatieven met directe waarde voor de business. Er is minder aandacht voor de optimalisatie van softwareontwikkeling en -release. In die organisaties blijven agile en DevOps dan ook vaak steken op kleinschalige initiatieven en bescheiden resultaat.

Vertrouwen
Praten over het belang van digitalisering betekent niet automatisch dat er ook vertrouwen is om daadwerkelijk te investeren in niet-functionele of minder zichtbare zaken. DevOps en agile gaan uit van het vertrouwen dat je ermee volledig transparant en op de meest efficiënte en beste manier software kunt ontwikkelen en uitrollen met maximale waarde voor je organisatie. In de praktijk is dat vertrouwen er niet altijd.

Bewijs
Het beste bewijs van de beweging van praten naar doen is het werken met integrale dashboards. Daarmee kan op basis van continumeting de Dev- en Ops-status wordt getoond en verder worden geoptimaliseerd. De softe kant gaat veel meer over het werken in een cultuur, waarin tijd en ruimte is voor experimenteren,leren, uitproberen en op basis daarvan opschalen of opnieuw beginnen. Vaak is de cultuur nog gericht op ‘first time right’-levering van software in grote stappen en is er een structuu ren type besturing, waarin het minder mogelijk is om continu te optimaliseren in kleine ‘build, measure, learn’-stappen.

Leiderschap
Als ontwikkelaar kun je een leidende positie innemen in jouw organisatie, mits je die rol ook invult. Jij bent degene die weet hoe jouw organisatiekan versnellen, verbeteren en hoe je het gepraat erover omzet in daden: focus je op het versnellen en stroomlijnen van het softwareontwikkelproces,werk aan het vertrouwen en toon aan dat het werkt!

J-fall
Afgelopen jaren is er continu discussie over DevOps, ook op J-Fall. Als developer heb je er ongeacht de organisatie waar je voor werkt mee te maken. Maar wat brengt het jou als developer? Daar gaat het niet zo vaak over. Maakt het jou rol interessanter en geeft het je nieuwe kansen om te groeien? Of is het nog steeds veel praten en weinig doen? Via onderstaande link kan je mijn 25min. keynote bekijken waarin ik mijn ervaring deel.

https://www.youtube.com/watch?v=bvvVfi94pjU

 

Note: Het artikel is eerder verschenen in het JAVA magazine van november 2015