In Scrum worden 3 rollen benoemd: Scrum Master, Product Owner en  Development Team. De Product Owner is letterlijk vertaald de eigenaar van het product. Dit betekent niet dat dit een eenmans-klus is. De Product Owner verzamelt alle wensen en eisen van gebruikers en belanghebbenden om zijn keuzes en prioriteiten op te baseren. Maar hoe verantwoord je je uiteindelijke keuzes? Met beperkte middelen en tijd kun je niet iedereen geven waar om gevraagd wordt. Dus hoe verkoop je ‘nee’? 

De belanghebbenden worden in de Scrum Guide ‘Stakeholders’ genoemd. Voorbeelden hiervan zijn: indirecte opdrachtgevers, eindgebruikers en overige betrokkenen. De term omvat eenieder die een belang heeft bij het te leveren product en geen deel uitmaakt van het Scrum Team. Deze Stakeholders zijn van groot belang voor de Product Owner. Zij kunnen immers de benodigde informatie aanleveren die nodig is voor het beheren van het Product Backlog. En door de Stakeholders nauw te betrekken kan bovendien een product geleverd worden dat voldoet aan de verwachtingen en eisen van de belanghebbenden. Belangrijker nog: een product dat de meeste waarde levert voor de geïnvesteerde tijd, geld en inspanning.

 saying no is part of your job.

Bij complexe producten of grote organisaties komt het voor dat er veel verschillende Stakeholders met uiteenlopende wensen betrokken zijn bij de productontwikkeling. In dat geval ontstaat er met gemak een product backlog dat zo groot is dat het Scrum Team de gevraagde functionaliteit never nooit niet binnen afzienbare tijd kan opleveren. Een veelgehoorde uitdaging van Product Owners is dan ook het ‘nee verkopen’ aan Stakeholders. De Product Owner maakt namelijk voortdurend keuzes en stelt prioriteiten, maar wanneer de wensen en eisen sneller binnen komen dan dat het Scrum Team deze kan realiseren, dan vallen er onherroepelijk zaken af. Functionaliteiten die onderaan de backlog blijven bungelen om waarschijnlijk nooit gerealiseerd te zullen worden. Het Scrum Framework kent echter twee eigenschappen die het eenvoudig maken om gestelde prioriteiten helder te verantwoorden en ‘nee’ te verkopen.

Hoe werkt dit dan? Het geheim schuilt in het sturen op toegevoegde waarde. Van elke eigenschap, toevoeging of wijziging aan een product moet deze benoemd kunnen worden. Door de stakeholders te vragen naar de toegevoegde waarde van hun wens kan de Product Owner een goede afweging maken en zijn keuzes vervolgens beter uit te leggen. Wanneer er met beperkte middelen gewerkt wordt, kun je meestal niet alle wensen realiseren. En dan is het goed uit te leggen dat minder waardevolle wensen (voorlopig) niet aan bod zullen komen. Je kunt elk dubbeltje immers maar een keer uitgeven!

Om zelfstandig keuzes te kunnen maken en deze goed uit te leggen aan de Stakeholders is het van groot belang dat de (rol van) Product Owner gerespecteerd wordt. Het mandaat van de Product Owner is dan ook 1 van de belangrijkste factoren die een rol speelt in het succes of falen van een Product Owner (en het Scrum Team). Zonder dit mandaat ontstaat geen zelfstandig Scrum Team, waardoor het volledige potentieel van Agile werken ook niet behaald kan worden. Helaas is dit een aspect van Scrum/Agile dat vaak wordt verwaarloosd of over het hoofd gezien. Scrum Masters & coaches moeten dan vol aan de bak!

Voor het goed uitvoeren van een Scrum Project is het essentieel dat de Product Owner een duidelijk en volledig mandaat heeft, het concept van ‘toegevoegde waarde’ snapt en dit bovendien effectief toepast in zijn omgang en communicatie met de Stakeholders. Wat zijn jouw ervaringen hiermee?

Dit blog is geïnspireerd door een QA-sessie tijdens de Capgemini Agile Experience op 1 December waarin ik Product Owner van Politie.nl Patrick de Groot interviewde.