De term “Continuous Delivery” wordt steeds vaker gebezigd binnen de IT gemeenschap. Iedereen heeft er ondertussen wel van gehoord en weet vaak ook welke voordelen dit een organisatie kan bieden, zoals het sneller uitrollen van nieuwe features, maar ook het beter grip en overzicht kunnen houden op de ontwikkeling van hun product. In dit artikel ga ik wat dieper in op wat Continuous Delivery precies is, welke voordelen het heeft en wat voor een transformatie dit teweeg brengt voor een organisatie.

Continuous deployments

Vaak worden de termen Continuous Delivery en Continuous Deployment met elkaar verward. Continuous Deployment betekent, zoals de naam ook al verklapt, dat elke wijziging aan het product door een ontwikkelstraat1 heen gaat en automatisch op de live- of productieomgeving komt te staan. Dit levert extreem korte release-cycles op en kan voor sommige organisaties een goede oplossing zijn. Het verschil met Continuous Delivery zit hem in het feit dat organisaties bij Continuous Delivery aanpassingen aan de software frequent kunnen uitrollen, maar ervoor kunnen kiezen om dit niet te doen.

Continuous Delivery past erg goed in een Agile Scrum omgeving, waar ontwikkelingsteams in ‘sprints‘ werken die een aantal weken duren: gedurende de sprint worden wijzigingen continue (Continuous) gebouwd, getest en uitgerold (Delivery) naar een test-omgeving en kan de klant al gedurende de sprint relevante stukken testen op een eigen test-omgeving.

Voordelen

  • Zichtbare voortgang: door continue iteraties van het product uit te rollen creëer je vertrouwen; de klant hoeft immers niet af te wachten totdat de ontwikkelaars zeggen dat het product ‘af’ is, maar kunnen de ontwikkeling volgen.

  • Directe feedback: omdat het product al gedurende het ontwikkelingsproces getest kan worden op een ‘productie-achtige’ omgeving krijgt de klant direct een veel beter zicht op de huidige ontwikkeling van het product en kan zonodig feedback geven en bijsturen.

  • Minder fouten: een integraal onderdeel van Continuous Delivery is het automatiseren van je builds, het compileren van je software. Hierbij hoort ook het uitvoeren van automatische testen. Dit wil zeggen dat bij elke build het product automatisch door een hele reeks testen gaat, waardoor de kans op fouten in het uiteindelijke product afneemt.

  • Kortere en veiligere releases: doordat je vaker wijzigingen aan je product doorvoert, en die wijzigingen dus ook kleiner zijn is de kans dat er iets mis gaat tijdens een productie-deployment veel kleiner. Dit is een groot voordeel voor klanten die gebonden zijn aan zogeheten release windows: gezette en vaak erg korte intervallen waarin ze hun product, bijvoorbeeld een website, kunnen updaten met een nieuwere versie, vaak ’s nachts of in het weekend.

Continuous delivery kan erg veel teweeg brengen binnen een organisatie in positieve zin. Het vergt echter wel een verandering in de manier waarop we software ontwikkelen en een initiële investering in het opzetten hiervan. In een volgend artikel ga ik dieper in op wat je kunt doen om dit principe binnen jouw project te introduceren.

 

Doe jij al aan Continuous Delivery binnen jouw project? Laat het ons weten in de comments.
 

1) https://www.nl.capgemini.com/blog/digital-customer-experience-blog/2014/10/scrummend-de-straat-door