Al op de lagere school knutselde ik met elektronica onderdelen en bouwde ik bv een knipperlicht. Nog voor ik elektrotechniek ging studeren, kende ik de details van de meeste onderdelen uit m’n hoofd. Met computers had ik toen nog niks, want daaraan kon je niet bouwen, vond ik.
 
Al tijdens m’n studie werd er gewaarschuwd: “alles wat je nu leert, heb je later waarschijnlijk niet meer nodig”. Waar was ik dan aan begonnen? En wat bleek: Geïntegreerde modules namen de plaats in van losse onderdelen. Onderdelen had ik alleen nog nodig ter reparatie van oude apparaten. Ontwerpen maken  en simulaties uitvoeren werd op de computer uitgevoerd. Aandacht voor de onderliggende details was niet meer nodig. Het ambachtelijk werk verdween in enkele jaren!
 
Met de toenemende abstractie en complexiteit werden andere vaardigheden vereist. Tijdens mijn vervolgstudie Technologie Management, en daarna in mijn werk bij een bedrijf gericht op IT Management, bleek het nodig om overzicht te behouden en samenhang te leren zien.
Inmiddels werk ik als BI Architect waarbij het essentieel is om het overzicht te krijgen door allerlei functionaliteit en technische details aan elkaar te relateren.

Maar bij elk project wordt telkens aanvullende detail kennis van specifieke tooling gevraagd. Gelukkig heb ik in de afgelopen jaren veel kennis opgedaan van diverse besturingssystemen, database systemen, ETL en reporting tools en SQL-dialecten. Daarmee beschik ik over ‘kenniskapstokjes’ waaraan ik snel de ontbrekende detailkennis kan ophangen.
 
Daarnaast is ook branchekennis nodig. Anders is de kans groot dat mijn opdrachtgever en ik elkaar niet begrijpen omdat we uit verschillende werelden komen.
 
Thuis is de wereld ook niet eenvoudig. Want onlangs vroeg m’n dochter van 10: “papa, wat doe jij nou eigenlijk voor werk? “. En toen ging m’n vrouw in algemene termen vertellen over wat zij dacht dat ik bij opdrachten doe. Daarna vertelde ik m’n dochter in jip-en-janneketaal meer details van mijn huidige werk. En vervolgens vroegen we m’n dochter: “welk verhaal vond je duidelijker?”. Toen zei ze: “mam, ik snapte jouw verhaal niet zo goed, maar zonder dat verhaal snapte ik papa ook niet zo goed”.
We vertelden allebei onze invalshoek. Zo eenvoudig is het blijkbaar niet. Sterker nog: mijn zus zegt nog steeds: “jij werkt toch op een helpdesk?”. Ja, die ‘rol’ heb ik thuis.