In elke werksituatie wordt wel eens gevraagd: “is het al klaar?” Soms overdreven snel als grap, maar vaak genoeg is het een serieuze vraag. Dat is ook niet gek: wij mensen weten graag waar we aan toe zijn en we kunnen bovendien heel slecht tegen wachten. Zo zit een opdrachtgever of klant vaak met groot ongeduld te wachten op een nieuwe functionaliteit in de software. En met het Agile werkproces – kort-iteratief werken in kleine increments – heb je als team ook sneller stukjes software die ‘klaar’ zijn. Het Scrum Team is gedurende de Sprint als één geoliede machine gefocust om functionaliteit ‘klaar’ (done) te krijgen. Maar wanneer is iets dan ‘klaar’?

Real Life Scrum Board

Om te bepalen of een team iets terecht als ‘klaar’ bestempelt, gaan we eerst terug naar de basis. Volgens het Agile manifest: “Daarom verkiezen we werkende software boven allesomvattende documentatie”. In de 12 Agile principes vinden we verder nog: “Werkende software is de belangrijkste maat voor voortgang”. Hier wordt niet gerept over ‘klaar’, maar over ‘werkende software’. Ook daarvan kun je je afvragen: wanneer spreek je van ‘werkende software’? Werkend voor wie? Het lijkt misschien een open deur, maar we hebben het hier over ‘werkend’ voor de eindgebruiker; diegene, voor wie de functionaliteit gebouwd is. Pas dan kan de software waarde leveren voor de opdrachtgever en wordt de investering waardevol. Dit is binnen Agile gevat in het concept ‘business value’.

Oké, we zijn nu een heel eind op weg; iets is ‘klaar’ wanneer het door een eindgebruiker benut kan worden. Maar welke stappen je moet nemen om dit te bereiken verschilt sterk per project en per omgeving. Wanneer je bijvoorbeeld apps ontwikkelt voor specifieke apparaten, dan moet je andere stappen zetten om nieuwe functionaliteit bij de eindgebruiker te laten belanden, dan bij het ontwikkelen van een website, het implementeren van een backoffice systeem, etc. Hoe zorg je er nou binnen jouw situatie voor dat duidelijk wordt welke stappen er precies gezet moeten worden door het Scrum Team om functionaliteit hun waarde te laten leveren?

Wederom vinden we een aanwijzing in het Agile Manifest: “Mensen en hun onderlinge interactie boven processen en hulpmiddelen”. Er is geen gouden ei, geen alles-in-één-oplossing, die voor elk project van toepassing is. Wèl is er een handige tool; de Definition of Done, waarin teams kunnen afspreken aan welke voorwaarden een stuk software moet voldoen om ‘klaar’ te zijn. De mensen in het team weten donders goed wat er nodig is om een stuk software in gebruik te laten nemen door de eindgebruiker. En zo niet, dan kom je daar snel genoeg achter en kun je voortdurend bijsturen (Inspect & Adapt). Een Definition of Done bevat alle noodzakelijke (controle-) stappen die het team moet ondernemen om verzekerd te zijn van werkende functionaliteit voor de eindgebruiker. Deze is zoveel mogelijk generiek voor all verschillende stukjes functionaliteit die ontwikkeld worden.

Heb je het gevoel dat in jouw team vaak nog allerlei werk verzet moet worden, nadat een stuk functionaliteit als ‘klaar’ bestempeld is? Dan is het invoeren of aanscherpen van een Definition of Done een goeie eerste stap naar verbetering. De Scrum Master organiseert een workshop waarin het team bepaalt welke stappen er ondernomen moeten worden om een stuk software in de handen van de eindgebruiker te krijgen (liefst samen met iemand uit de business, zoals de opdrachtgever of Product Owner). De resulterende lijst van stappen kan dan gebruikt worden als referentie tijdens het maken van de software en bovendien als laatste controle bij het bepalen of iets nu echt ‘klaar’ is. Wanneer je dit als team doet, zal dit ongetwijfeld leiden tot nieuwe inzichten en uiteindelijk een verbeterd werkproces. Mits je natuurlijk luistert naar je team en je hoofd-doel (werkende software voor de eindgebruiker) goed voor ogen houdt. Wanneer dan de volgende keer iemand vraagt “is het al klaar?”, kun je met een gerust hart verwijzen naar de laatste kolom van het sprint board. Want met een goede, door het team gedragen Definition of Done verandert een “ja het is klaar, oh nee we moeten nog… maar … en ook nog …” in een duidelijke “Ja, het is klaar!”.