Toezichthouders en inspectiediensten werken continu aan de stroomlijning van administratieve verplichtingen over diverse overheidsorganisaties en bedrijven heen. Een belangrijk vraagstuk daabij is: hoe te komen tot geïntegreerd toezicht/controles binnen digitale ketens van samenwerking met andere organisaties? Met als uiteindelijke doel: het bereiken van een minimale last voor de geïnspecteerde en maximale grip op compliancy (grip op de ”niet-nalevers).

De ideale situatie is een samenwerking tussen overheid, burgers en bedrijven bij zowel het voorkomen van -, voorbereiden op – en voorspellen van: fraude, onwetmatig handelen en niet naleving of onveiligheid. Toezicht staat hierbij in dienst van het totale netwerk. We spreken dan van netwerkgericht oftewel netcentrisch toezicht.

Door netcentrisch toezicht wordt het real time delen van informatie binnen een netwerk van organisaties ten bate van informatiegestuurd (dus effectiever) handelen, mogelijk. Er worden daarbij afspraken gemaakt over informatieverplichtingen (information obligations) die van deze (digitale) tijd zijn. Deze innovatieve werkwijze kan realiteit worden door een pad te bewandelen waar innovaties in zowel werkwijze als in digitale dienstverlening gelijk oplopen.
Deze vorm van innovatie is kansrijker als daarbij gebruik gemaakt wordt van overheidtoepassingen die transporteerbaar zijn naar het domein van handhaving, inspectie en toezicht.
Bijvoorbeeld het project ‘Papierarm Varen’ voor het digitaal delen van informatie op basis van het douaneproces. Dit is opgepakt binnen de Top Sector Logistiek waar door aansturing van het Neutraal Logistiek Informatie Platform (NLIP) papierarm varen verbreed gaat worden van de binnenvaart naar het wegvervoer.
Een ander voorbeeld van een toepasbaar concept is de crisismanagementoplossing ICAWEB. Het ICAWEB laat meer dan 30 overheidsdiensten op een netcentrische basis samenwerken. Het is een voorziening die, op basis van een actueel crisisbeeld, de coördinatie van de uitvoering door vele organisaties mogelijk maakt om zo de effecten van een incident, aanslag of crisis te minimaliseren. Een variant van deze voorziening kan bijvoorbeeld de Douane versneld netcentrisch laten samenwerken rond een “gedeeld toezichtbeeld” met organisaties uit het domein Handel en Transport.

Andere trends, technologieën en concepten die het waard zijn om te verkennen op toe- en inpasbaarheid zijn de digitale ambtenaar (inspecteur?), de overheidstransactiepoort (digipoort), single windows (binnenvaart/maritiem), multi-modaliteit, gebeurtenis gedreven ketens en digitale netwerkanalyse ten behoeve van fraudedetectie. Zo wordt netcentrisch toezicht met de juiste aanpak en inzet van de genoemde voorbeelden een duidelijk zichtbare en haalbare stip op de horizon.