De cloud wordt tegenwoordig door steeds meer organisaties gebruikt. Daarbij wordt niet altijd het juiste pad bewandeld. Als je de cloud-diensten onjuist inzet kan het zijn dat er informatie of functionaliteit verloren gaat. De cloud is bedoeld om bedrijven te ondersteunen prijsbewuster te worden, en sneller en flexibeler te kunnen reageren op veranderingen in de business. Er moet niet meer gedacht worden vanuit de techniek, maar vanuit functionaliteiten. De keuze van een cloud-dienst, zoals bijvoorbeeld een infrastructuur as a service (IAAS), moet zorgvuldig worden overwogen en in lijn zijn met de doelstellingen van een organisatie.

 
De resultaten van het gebruik van een cloud-dienst moeten in voldoende mate gemeten worden door het vaststellen van KPI’s. Daarmee kan worden bepaald of de juiste resultaten van de organisatie worden behaald. Door inzichtelijk te maken wat de bijdrage is, kan worden bepaald of de cloud-dienst de juiste is. En of deze de juiste ondersteuning geeft aan de gewenste functionaliteiten die de organisatie nodig heeft. Vaak wordt de keuze voor een clouddienst niet voldoende overdacht, mede door het zien van een cloud-implementatie als doel. Wanneer je op zoek gaat naar een cloud-dienst kom je al snel in een web van keuzes en mogelijkheden terecht. Welke diensten zijn er?Hoe ga je om met de data? Welke beveiliging en privacy krijg je?
 
Hiervoor is het nodig dat het beleid voldoende wordt doorvertaald van strategisch naar tactisch, en uiteindelijk op operationeel niveau wordt gevoerd. Daarbij moet je je als organisatie onder andere afvragen: welke IT-middelen besteden we uit? Maar al te vaak wordt vergeten dat de belangrijkste reden van uitbesteden is dat de organisatie zijn doelstellingen wil behalen. Echter, door het uitbesteden van de onjuiste processen kan het zijn dat de organisatie focus verliest en de gewenste resultaten niet kan halen. Natuurlijk is er sprake van een bepaalde verwachting bij de stakeholders van wat de organisatie wil bereiken en een juiste ondersteuning van IT-middelen is daarbij van groot belang. Techniek is nodig om de organisatie verder te helpen en de resultaten te behalen.
 
Mijn conclusie is dan ook: denk na over wat je uitbesteed en zorg ervoor dat je een IT-regieorganisatie inricht met de juiste competenties. Zorg als management ervoor dat je goed op de hoogte bent van de mogelijkheden en waar de organisatie naar op zoek is. Zo blijf je in control als het gaat om de strategie van de organisatie en ben je beter in staat de juiste cloud-diensten te selecteren en de functionaliteit hiervan te benutten. Daarnaast kan het kiezen voor een cloud-dienst de benodigde functionaliteit opleveren en de kosten omlaag brengen. Op die manier wordt een cloud dienst gebruikt als middel om de doelstellingen van de organisatie te behalen, zoals de cloud bedoeld is dus.