Vele organisaties zitten midden in het proces van nadenken welke functionaliteiten men nodig heeft om de dienstverlening binnen het sociaal domein te waarborgen. Het is daarom verstandig om stil te staan bij zaken die de functionaliteiten sec niet direct beïnvloeden, maar we van belang zijn om toekomstvaste uitvoeringsprocessen te waarborgen. Er zijn vele zaken die van invloed zijn op de continuïteit van de uitvoering en die te maken hebben met zowel de organisatie, de kenniswerker en ondersteunende technologie. Vragen die in dit kader aan de orde dienen te komen zijn ondermeer; hoe houd ik de regie op uitvoeringsketens, hoe ga ik om met klanteneisen als gebruik van eigen informatiedragers als een mobiel, een tablet of een personal computer. Ook de vraag of de bestaande systemen de nieuwe uitvoeringsprocessen en onderliggende eisen aan kunnen, of is de legacy toe aan een opschoonbeurt? Nog een stap verder; hoe migreer ik de komende jaren naar best-in class cloud oplossingen, zowel geldende voor het applicatielandschap als de onderliggende infrastructuur? Hoe ondersteun ik onze professionals? Is er voldoende inhoudelijke kennis in huis, zijn de dossiers voldoende gedigitaliseerd en heeft men voldoende zicht op hoe om te gaan met zaakgericht werken? Daarnaast dienen antwoorden gegeven te worden om buitengewoon belangrijke zaken in het sociaal domein als: hoe voorkom ik fraude en bescherm de privacy van de cliënt? 

Allemaal zaken zie meegenomen moeten worden dus in de besluitvorming rond de toekomstige inrichting van uw organisatie en de uitvoeringsprocessen.

De drie decentralisaties vergen van de betrokken organisaties het uiterste en dit betekent dat vroeg in het proces, naast de hier bovenstaande elementen, tevens met de benen op tafel nagedacht moet worden wat u zelf  in de hand wilt en kunt houden en wat u met de in de markt beschikbare partners wilt oppakken. Een met de benen op tafel, maar een uiterst noodzakelijk te doorlopen proces om succes structureel te waarborgen.