Afgelopen week heeft het Gerechtshof te Amsterdam uitspraak gedaan in het hoger beroep van het kort geding tussen Tom Kabinet en het Nederlands Uitgeversverbond over de verkoop van 2e hands ebooks door Tom Kabinet.

Het gerechtshof bepaalde dat de tweedehands verkoop van e-books niet direct kan worden verboden, in verband met het zogenoemde Usedsoft arrest van het Europees Hof uit 2012. Daarin werd bepaald dat digitale software met een onbeperkte licentie mocht worden doorverkocht, mits de originele gebruiker zijn eigen kopie onbruikbaar maakt.

Tom Kabinet moet voorlopig zijn verkopen staken, maar tweedehands e-books mogen (voorlopig) wel verkocht worden indien er voldoende moeite gedaan wordt om illegale verspreiding tegen te gaan.

Het is volgens het Amsterdamse hof nog niet zeker of de verkoop van e-books ook door het UsedSoft arrest wordt geraakt. Dat kon in deze lopende zaak nog niet worden vastgesteld, maar moet blijken uit een aparte bodemprocedure, waarin ook weer vragen aan het Europees Hof worden gesteld. Een kort geding is hier niet geschikt voor.
De enkele verklaring van de verkoper dat de eigen copie is gewist en het  toevoegen van een nieuw watermerk door Tom Kabinet waardoor het e-book kan worden achterhaald  als het illegaal op het internet rouleert, is dus blijkbaar niet voldoende.

Tom Kabinet denkt nog na over het vonnis en of hij aanpassingen aan zijn verkoop- en controlemethodes moet toevoegen.

Zowel in het geval van verkoop van tweedehands hands software als e-books zal het nog moeilijk worden om een consistent en een – ook juridisch – aanvaardbare methode te vinden om er van uit te kunnen gaan dat de oorspronkelijke gekochte kopie van een e-book of geïnstalleerde software niet meer bestaat.

In het geval van software is het toevoegen van een watermerk niet mogelijk.  De vraag rijst of een (formele) brief met de verklaring van de verkoper dat de eigen kopie(ën) zijn gede-installeerd of ge-delete  (ook back-ups !) voldoende is en of is ook een verklaring van de auteur / eigenaar van het intellectuele eigendomsrecht nodig ? Zal de software vendor dit alleen doen na een eigen onderzoek?

Afgewacht moet worden wat Tom Kabinet verder gaat doen en welke maatregelen in de nabije toekomst kunnen worden bedacht om het probleem afdoende op te lossen. Zeker in het geval van geconstateerde overschotten aan software licenties bij het vaststellen van de compliance positie van de organisatie en het besluit tot verkoop van deze licenties als tweedehands, moet hier goed over nagedacht worden.