Dat is het bedrag dat bespaard moet gaan worden op de Nederlandse begroting vanaf 2014 ongeacht of we in 2013 nu wel of niet onder de heilige 3% grens blijven. Het kabinet denkt nu over na waar nog geld bespaard kan worden en welke lasten verzwaard mogen worden. Inmiddels heeft Bernard Wientjes geadviseerd om het onnodige tafelzilver te verkopen. Dit zou een eenmalige opbrengst zijn, een tijdelijke oplossing. Structureel lost dit niks op.

Zou het mogelijk zijn om niet € 6 maar € 12 miljard euro per jaar op structurele basis te besparen? Zonder dat dit echt pijn gaat doen, althans bij de eerlijke burger?  Fraude kost anno 2013 de Nederlandse Staat structureel tussen de 8 en 23 miljard euro per jaar.  Geld dat eigenlijk helemaal niet uitgegeven hoeft te worden. Laten we daar nu structureel op besparen in plaats van de lasten weer te verzwaren.

Het grootste probleem is dat geld gewoon wordt uitgekeerd in goed vertrouwen. Denk maar aan de fraude door Oost-Europese bendes in Rotterdam! Van controle vooraf is haast geen sprake, steekproefsgewijs wordt er gecontroleerd. Maar de pakkans is miniem, dus frauderen is haast geoorloofd. Of toch niet? Vertrouwen is goed, maar in dit geval lijkt controle toch beter.

Laten we het proces omdraaien. De overheid heeft voldoende informatie over burgers en bedrijven en iemand die recht heeft op een toeslag of teruggave moet die ook gewoon krijgen. Persoonlijk vind ik het geen probleem om even te moeten wachten om rechtmatig een toeslag te krijgen. Die paar dagen of uiterlijk paar weken die overbrug ik wel. Het is belangrijker dat ik weet dat ik het geld terecht krijg en niet later hoef terug te betalen.

Kan het aanvraagproces niet zo ingericht worden dat de techniek gaat controleren of iemand recht heeft op een uitkering of een toeslag? Laat de techniek maar detecteren of een aanvraag rechtmatig is voordat het geld wordt uitgekeerd. Voordat geld wordt uitgekeerd kan de je aanvraag door een systeem halen dat een risicoanalyse uitvoert op de informatie. Het vergelijkt de aanvraag met informatie die de overheid al heeft. Het detectiesysteem kan 3 signalen afgeven aan de overheid: ja keer maar uit, misschien controleer, nee doe maar niet.  Als het geld eenmaal onterecht is uitgekeerd probeer het dan maar weer eens terug te krijgen. 

Als we vooraf beter kunnen controleren of een aanvraag rechtmatig is en dus niet onterecht zoveel miljarden euro uitgeven, kan dit kabinet dus structureel meer dan 6 miljard euro per jaar besparen. Zonder dat iemand pijn lijdt! Behalve dan de fraudeur, maar ach laat die zijn geld maar eerlijk verdienen.