Zo direct aan het begin van 2015 zitten mijn eerste twee congressen er al weer op. Twee inspirerende congressen van iBestuur en KING die een belangrijk deel hadden ingeruimd voor de 3 decentralisaties. Centraal stonden vragen als: hoe staat het nu eigenlijk voor, 2 weken na de invoering op decentraal niveau; gaat het goed of niet; wanneer gaat het eigenlijk goed? En, wat is de prioriteit in de komende maanden?
 
Na 2 weken valt er, over hoe goed het gaat, nog weinig te zeggen, positief noch negatief. Er is hard gewerkt om 1 januari te halen. Er is voor gezorgd dat de organisatie, processen en systemen werken. Dit alles zal zich de komende maanden moeten bewijzen. Maar bekend is ook dat er nog veel te verbeteren, op te pakken en in te vullen valt. De 1e stappen zijn gezet van een reis die nog wel even gaat duren. De uitdaging is nu om er zicht op te krijgen “of het goed gaat of niet”. En wat moet veranderen en verbeteren. Dit is een vraagstuk op zich en het antwoord daarop is nog niet zo simpel. Want hoe breng je dat in kaart? En wie wil wat weten? De wethouder, de politiek, de controller etc zijn geïnteresseerd in verschillende grootheden: wordt de cliënt nu beter, effectiever en efficiënter geholpen? Bereiken we het beoogde maatschappelijke effect, blijven we binden de budgettaire grenzen, worden de contractafspraken nagekomen? Het denken hierover is in volle gang en zal in de komende maanden verder vorm gegeven moeten worden. De uitdaging zal zijn de essentie waar het om gaat vast te houden en dit te volgen. Want wanneer je niet concreet maakt wat je doelen zijn, hoe kun je deze dan meten en hierop verbeteren? Het gevaar ligt hier op de loer van verkeerde en doorgeschoten KPI settings met alle gevolgen van dien. Een combinatie van beleidsinformatie uit systemen en kwalitatieve duiding uit tevredenheidonderzoeken, steekproeven etc zal de vereiste informatie op moeten gaan leveren. Uitgewerkt zal moeten worden hoe je cliënt tevredenheid meet, hoe je het maatschappelijk effect en de groei in zelfredzaamheid bepaalt en welke doelen hiervoor worden gesteld.
Belangrijk is hier snel invulling aan te geven, het zo eenvoudig mogelijk te houden en vooral ruimte te geven om hierin te leren.