De decentralisaties zijn een feit. Vanaf nu vallen Zorg, Jeugdzorg en Participatie onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten. Zij worden hierbij ondersteund door ketenpartners zoals meldpunten kindermishandeling, Bureaus Jeugdzorg, GGD en zorgverzekeraars. Hoe de digitalisering van het sociale domein ter hand moet worden genomen is voor veel organisaties nog een zoektocht. Dit terwijl digitalisering in belangrijke mate bij dient te dragen aan het efficiënt ondersteunen van de uitvoeringsprocessen, aan dienstverlening op maat voor hulpbehoevenden en aan het reduceren van administratieve lasten en kostenreducties.
 
Een belangrijk besluit dat op tafel ligt is of organisaties gebruik blijven maken van reeds bestaande legacy systemen die vervolgens aanpast aan de wettelijke eisen of dat men gaat kiezen voor schaalbare applicaties vanuit de cloud die tevens voldoen aan de eisen rond het waarborgen van privacy en informatiebeveiliging.  Aangezien steeds meer applicaties naar de cloud worden gebracht c.q. al in de cloud zijn ontwikkeld is het derhalve verstandig om bij te maken keuzes ook de cloudoplossingen in de markt in de besluitvorming mee te wegen.
 
 
Applicaties vanuit de cloud staan bekend om een snelle, schaalbare en relatief eenvoudige implementatie. Het sociale domein is echter complex met veel organisaties die goed met elkaar moeten samenwerken in de hele zorgketen. Elke gemeente en ketenpartner zal dan ook een actuele checklist op het bureau moeten hebben liggen om een veilige implementatie succesvol te doorstaan. Dit lijstje bevat, al naar gelang de behoeften van organisaties en wettelijke kaders/regelgeving, in ieder geval onderwerpen als: waar is mijn data opgeslagen, wie mag er wel en niet bij, wat is het toepasselijk recht en het intellectueel recht, zijn er beveiligde verbindingen, wordt de geldende privacy wetgeving gerespecteerd en bezit leverancier vereiste security certificaten, ed. Pas na beantwoording van deze vragen kunnen op een veilige wijze cloud applicaties worden geïmplementeerd voor het sociale domein.