Het gebruik van slimme software en slimme verbindingen biedt veel mogelijkheden tot innovatie binnen de veiligheidsketen. Woensdag 28 maart 2013 wordt in het kader van het innovatieplatform Slim Verbinden de mogelijkheden van slimme software en verbindingen gedemonstreerd ten bate van het Tata Steel-scenario. In deze demonstratie is een leidinglekkage op het industrieterrein van Tata Steel en wordt de software ingezet om de samenwerking tussen de Veiligheidsregio Kennemerland en Tata Steel te verbeteren. In de demonstrator wordt het effectgebied van de chemische uitstoot, zo snel als mogelijk, gedeeld tussen onder andere de meldkamer van Tata Steel, de meldkamer van de Veiligheidsregio en de Officier Gevaarlijke Stoffen van de Veiligheidregio. De innovatie zit hierbij vooral in de techniek. Een Shared Data Space op basis van agenttechnologie gecombineerd met mobiele (personal) agents levert de kern van de oplossing. Zij zorgen voor een snelle ontsluiting van het effectgebied van de vrijkomende gevaarlijke stoffen naar medewerkers in het veld of op de meldkamer. Dit wordt vergezeld met uitleg en instructies hoe te handelen.

Maar is, de innovatie zoals hier gedemonstreerd,de innovatie waar de veiligheidsketen naar op zoek is? Als u het weet mag u het zeggen. Wat pleit voor, maar ook wat pleit tegen het innovatieve karakter van de demonstratie van het Slim Verbinden-platform zoals uitgevoerd binnen het Tata Steel-scenario?

Wat voor pleit is:

  • De niet eerder toegepaste technologie (agenttechnologie, personal agents, het open source platform agentschap, etc.).
  • Het concept. De leverancier van de informatie zet deze informatie in een beveiligde ‘bak’. Alleen partijen die de sleutel hebben van deze bak kunnen informatie daaruit ophalen.
  • De (kans) op versnelling en verbetering door het gebruik van deze technieken. Bijvoorbeeld in het geval van de Moerdijkbrand hebben we gezien dat een USB stick met stoffeninformatie was veiliggesteld door een Chemiepak medewerker. Echter pas na enige omzwerving en veel verloren tijd, kwam de stick in het bezit van een gevaarlijke stoffen deskundige.

Wat tegen pleit is:

  • Dat een soortgelijk scenario al in diverse varianten is gedemonstreerd met gebruik van vigerende standaarden (o.a. van de Informatie Architectuur Sector Veiligheid, IASV) en via ICT voorzieningen zoals LCMS, ICAWEB, Informatiepool en het Meldkamer GIS.
  • Dat deze demonstraties bijna altijd uitgevoerd worden binnen de opgelegde beperking van behoud van de huidige werkwijze en procesgang.

Met name het laatste punt is een zorgwekkende rem op innovatie. De grote winst van innovatie in de veiligheidsketen ligt toch veelal in het feit dat we sneller kunnen handelen en besluiten o.b.v. betere informatie. Huidige processtappen, werkactiviteiten of informatiedeling die we kunnen overslaan en/of automatiseren zijn de grote winstpakkers. Heeft u ideeën over hoe deze rem van innovatie kan worden afgehaald dan nodig ik u uit deze te delen. Wat zou volgens u een feitelijke innovatieve manier van werken zijn?

Het bovengenoemde scenario wordt innovatiever als bijvoorbeeld de BRZO bedrijven (zoals Tata Steel, Shell, etc.) een Officier Gevaarlijke Stoffen van de Veiligheidregio of een kennisinstituut zoals het KNMI of RIVM bij een incident, rechtstreeks, beveiligd en tijdelijk toegang verleent tot haar sensorsystemen, meetnetwerken, proces- en/of voorraadmonitorsystemen. Per ommegaande krijgen zijn een lokaal weerbeeld, gevarensector en (professioneel) effectgebied incl. uitleg en advies terug. Dit kan een (nagenoeg) geautomatiseerd proces zijn dat zich in zeer korte tijd afspeelt.

Het innovatieplatform Slim Verbinden wil partijen met elkaar in gesprek brengen. Daar lijkt namelijk de crux van echte vernieuwing te liggen. Als de grote industrie, de meldkamer, de regio maar ook bijvoorbeeld een RIVM niet tot afspraken komen over wat de ideale werkwijze is in het geval van een groot chemische incident, dan loopt het pad van innovatie dood. Via deze blog zal ik voor en met u, de lopende paden die leiden tot vernieuwing en innovatie blijven verkennen.

U kunt meer lezen over het gebruik van slimme verbindingen, agent based, mobile en personal agent software in het artikel ‘De kracht van verbinden’ uit de Trends in Veiligheid 2013 publicatie welke te downloaden is op http://www.trendsinveiligheid.nl.