In een periode van ongekende exponentiële groei in digitale technologie, kan dit cijfer in eerste instantie schokkend zijn; slechts 15% van de organisaties hebben hun business model veranderd en aangepast aan het digitale tijdperk*

Volgens Leading Digital, het nieuwe boek van Capgemini’s Didier Bonnet en MIT’s George Westerman en Andrew McAfee, zijn er op dit moment vijf belangrijke business model archetypen waar organisaties inspiratie uit kunnen halen. Echter, veel organisaties bevinden zich nog in de ‘dissapointment’ fase, waarbij het gebrek aan zichtbare vooruitgang kan leiden tot verlies aan vertrouwen, nog voor het échte resultaat behaald wordt. Met de toenemende verwachtingen bij consumenten en een ongekend niveau van concurrentie, in de huidige flexibele markt, is het nog meer van belang om de exponentiële groei in de digitale technologie te laten aansluiten bij de groeiplannen van de organisatie, om simpelweg mee te kunnen blijven doen.

Lineare vs Exponentiele groei

In de bovenstaande grafiek zien we dat het moment waarop de exponentiële groei het overneemt van de lineaire groei wellicht het meest gevaarlijk is. Dit is het punt waarop energie, geloof en vooruitgang stil kunnen komen te staan, aangezien het moment van ‘amazement’ hier nog niet is ervaren.

Elke organisatie gaat ongetwijfeld door een fase van teleurstelling wanneer zij digitale technologie implementeren, maar hoe kan men garanderen dat het momentum niet verloren gaat en de verwachte groei daadwerkelijk samenhangt met de technologische realiteit?

Leading Digital verkent specifieke mogelijkheden waar digitale leiders in geïnvesteerd hebben, om te maximaliseren op het gebied van digitale kanalen met betrekking tot customer engagement, operational excellence en een passend business model dat bruikbaar is en blijft in het nieuwe digitale tijdperk. De auteurs schetsen een aantal belangrijke aandachtspunten en factoren voor succes, dat zij wereldwijd in de markt geobserveerd hebben. Wellicht het meest fascinerende in deze context, zijn de manieren waarop  business modellen zijn aangepast. Ik verwees eerder naar de vijf key business modellen voor de nieuwe digitale economie, die beschreven zijn in het boek. Waarschijnlijk is dit het moeilijkste deel van een digitale transformatie,  maar ook de factor met de grootste potentie om het digitale succes van een organisatie te maken of breken.

In deze content zien we duidelijke disruptors– bedenk bijvoorbeeld hoe Uber de taxi industrie ingrijpend heeft veranderd – en in bredere zin de ontwikkeling van nieuwe ecosystemen, leveringsmodellen en value propositions. We zien ook ingrijpende verschuivingen; bedrijven wiens producten zijn vervangen door digitale technologie. Een uitstekend voorbeeld hiervan is Singapore’s SingPost, waarbij we zien dat een van de meest traditionele services mee verandert in het digitale tijdperk. In de ontwikkeling van postkantoor tot logistiek dienstverlener, laat SingPost zien dat zij digitale technologie omarmd heeft, met name door hoofd investeerder te worden van een e-commerce startup. Deze startup ontwikkelt een digitaal  platform dat capabilities biedt op gebied van customer engagement, content en e-commerce. Door dit digitale platform te verkopen aan haar zakelijke klanten, samen met de eigen logistieke diensten, laat SingPost duidelijk zien waar winst te behalen valt, door verder te denken dan het traditionele en lineaire groeimodel.  

Andere grote bedrijven zoals Unilever en LG gebruiken ook startups in hun zoektocht. Op deze manier kunnen de organisaties nieuw leven blazen in het huidige business model en groei in overeenstemming brengen met technologie. De oplossing lijkt te liggen in het omarmen van de flexibele, non – lineaire denkwijze van startende ondernemingen en het vervolgens toepassen op de gevestigde business. Makkelijker gezegd dan gedaan, maar het is duidelijk dat in welke industrie dan ook, en welke uitdaging  daar ook ligt, stilstaan simpelweg niet genoeg is.     

  *http://www.capgemini-consulting.com/leadingdigital