Ondertussen zijn we aanbeland in de laatste weken van December. Op 1 januari is het moment daar gekomen dat de Veilig Thuis Organisaties een Algemeen Meldpunt voor Huiselijk geweld en Kindermishandeling ingericht moeten hebben. Dit betekent dat de contouren van de nieuwe organisaties moeten staan. Dit wil niet zeggen dat er ook in het applicatielandschap al de nodige wijzigingen hebben plaatsgevonden. De vragen die we hebben geopperd in onze vorige blog zullen nu beantwoord moeten worden, of zijn inmiddels beantwoord. Vragen zoals:

·         Hoe sluit het informatiesysteem aan op het handelingsprotocol dat specifiek
          voor AMHK’s is gedefinieerd door het ondersteuningsprogramma van VNG?
·         Welke informatie moet wel of niet worden geconverteerd van
          de oude systemen naar de nieuwe en hoe makkelijk gaat dat?
·         Hoe zit het met opleidingen? Wanneer zou wat georganiseerd
          moeten worden en voor wie?
·         Welke oplossing wordt gekozen bij het inrichten van functioneel beheer?
          Kan en wil men dat zelf inrichten of moet dat worden uitbesteed?
·         Welke beleidsinformatie vinden we zelf belangrijk naast de wettelijke
          informatieplicht en rapportages aan opdrachtgevers?

Deze vragen en hun antwoorden zijn onder meer aan bod gekomen in de voorlichtings- en demonstratiesessies in de verschillende regio’s in het land omtrent de “Tri-A’s Veilig Thuis” applicatie die Capgemini organiseerde in de week van 10 en 18 november”. Naar aanleiding van deze regiosessies is er een aantal Veilig Thuis organisaties dat vervolgstappen gaat zetten om de implementatie van de applicatie Tri-A’s Veilig Thuis verder te onderzoeken. Kiezen voor Tri-A’s veilig Thuis betekent dat er niet alleen een applicatie wordt neergezet, maar dat er ook een implementatie scan wordt gehouden. Bij deze scan wordt gekeken waar de organisatie staat en hoe de implementatie zo soepel mogelijk kan worden laten verlopen. Ook is er aandacht voor een zo breed mogelijk draagvlak binnen de organisatie. De eerste scans zulllen in de week van 15 december plaatsvinden bij regio Gelderland Midden en Gelderland Noord-Oost.

Een verder verzoek wat in de regiosessies naar voren is gekomen, is dat gebruikers graag zelf achter de knoppen willen zitten. Hiervoor hebben we vorige week en deze week een 4-tal grasduinsessies georganiseerd. In deze grasduinsessies worden toekomstig gebruikers meegenomen door de organisatie aan de hand van een aantal cases. Dit geeft de gebruikers een beter gevoel bij de look en feel van de applicatie, maar ook bij de mogelijkheden ervan.

Gelukkig zijn er bij de grasduinsessies weer meerdere regio’s aanwezig, die hierdoor ook onderling informatie kunnen uitwisselen. Uitwisseling van informatie blijft in de deze fase immers belangrijk, want de tijd gaat nog harder dringen.

Nog een paar weken en dan is het 1 januari 2015