Als je al zo lang als ik in dit vakgebied rondloopt dan zie je de trends wel komen en gaan. Eerlijk gezegd was er nog niet echt sprake van trends binnen het SAM maar meer het zoeken naar een ideaal pad naar de oplossing voor het probleem. Wat ik wel zie is een ontwikkeling die terugkomt.

Software Asset Management wordt door veel bedrijven die intussen op dit pad zijn gegaan uitgebreid naar IT Asset Management. En dit omdat de opbrengsten van SAM natuurlijk ook worden gezocht in de hardware assets, de services, de netwerken en de communicatiemiddelen. Gelukkig bevestigt dat iets wat ik al jaren roep: eenmaal SAM geïmplementeerd maakt het implementeren van HAM, DAM en de andere AM’s redelijk eenvoudig. Sterker nog, de complexiteit van de huidige licentiemodellen maakt hardware asset management onmisbaar.

Eind negentiger jaren van de vorige eeuw (dat klinkt als het stoomtijdperk, maar is maar 15 jaar geleden) probeerden sommige bedrijven al IT asset management in te richten. Het werd echter voor velen een te grote onderneming en de pogingen eindigden voor velen in het stof. Er werden wel feiten aan het licht gebracht, maar de technologische voortgang trok weer aan de ICT-leiders. Voor SAM bleef de business case eigenlijk altijd positief en werd doorgezet. Daar plukt men nu de vruchten van. Maar velen zijn over SAM heengestapt en hebben die vruchten laten vallen.

Sinds 1995/96 zijn de softwarefabrikanten gedwongen werden om de compliance-weg te volgen om omzetten op peil te houden, wat na 2000 is verhevigd, en waardoor uiteindelijk wel meer focus op SAM is komen te liggen.

Vaak wordt geroepen dat Saas en de cloud een einde maken aan SAM, maar ik zie eigenlijk dat hierdoor SAM alleen maar complexer is geworden en de node voor ITAM groter wordt. Gebieden als data protection en privacy gaan een roerige tijd tegemoet. En dit zijn beide onderwerpen die door SAM veelvuldig en diep worden geraakt. Er bestaat nog veel onzekerheid en te weinig wet- en regelgeving om deze beide probleemgebieden voorgoed naar het verleden te verschuiven. De cloud en XaaS (anything as a service) maken het werkveld er niet eenvoudiger op. Wanneer is data goed genoeg geanonimiseerd om te mogen reizen en waar mag het naartoe reizen? Waar wordt alle data voor gebruikt die met een discovery wordt opgehaald en dienen de gebruikers op de hoogte te zijn van het verzamelen van die data en de mogelijke consequenties en hoe zit het met het verschil tussen wetgeving in de Europese landen, laat staan de verschillen over de gehele wereld. Waar staat mijn data als ik voor de cloud kies of voor een Xaas oplossing. En als er een calamiteit voorkomt, waar gaat mijn data dan heen?

De SAM-expert zal steeds vaker diepe samenwerking vinden met de security expert als data protection ter tafel komt. En wie gaat het privacy-probleem oplossen?
De roep om betrouwbare informatie zal alleen maar groter worden en de regelgeving zal steeds zwaarder gaan drukken op de IT-leiders.

Als ik me dan bedenk hoeveel bedrijven nog niet de stap naar SAM hebben gemaakt dan ligt hier een groot gevaar voor de toekomst. Het blijft namelijk een grote uitdaging om te starten met een groot ITAM-project waarin je ook nog eens de complexiteit van SAM zal moeten laten passen. Voor al die bedrijven geldt code oranje: als je in de evolutie bij wilt blijven en veilig gebruik wilt gaan (en kunnen blijven) van cloud en Saas zonder dat deze technologische vooruitgang jouw bedrijf gaat bijten in plaats van je te helpen zul je snel en goed moeten beginnen. Dit geldt ook voor de keuze van de serviceprovider aan welke de IT zal worden overgedragen; deze dient dit om dezelfde redenen op orde te hebben!

De rol van de Software Asset Manager zal uitbreiden en vaker meer politiek worden. Een goede Software Asset Manager zal steeds vaker de organisatie kunnen helpen op ITAM gebied. Hij zal daar wel vragen om juiste en betrouwbare informatie zodat alle variabelen op alle gebieden gezamenlijk een duidelijk beeld geven van de mogelijke probleemgebieden om te voorkomen dat deze een uitdaging gaan worden voor de business.

De Software Asset Manager evolueert in gelijke tred, of bij voorkeur sneller dan, met de technologie en de regelgeving. De gemiddelde Software Asset Manager wordt steeds meer een spin in het web en krijgt een steeds waardevollere positie binnen de bedrijfsvoering (IT of anders). Zorg dat uw bedrijf net zo snel wordt als de SAM-evolutie en verzeker u van een ter zake kundige Software Asset Manager.