De auteur betoogt dat ontwikkelingen in ERP pakketten een federatieve opzet van Business Intelligence mogelijk maken. Daarmee kun je detail analyses die betrekking hebben op een enkele business unit, ook laten gebeuren bij de afzonderlijke business unit.
 
Ik schrijf met enige regelmaat een artikel voor Computable. Ik volg daarbij een bepaalde strategie. Die strategie is eigenlijk vrij simpel. Neem een bepaalde stelling. Formuleer die stelling zo eenvoudig mogelijk. Voeg er een aantal aansprekende voorbeelden uit de praktijk aan toe. Geef de achtergrond die het gelijk van de stelling bewijzen.
Ik formuleer zo’n stelling graag een beetje uitdagend. De titel van mijn laatste bijdrage was: “weg met een centrale BI Afdeling”.
Mijn betoog was dat grote organisaties veelal federatief georganiseerd zijn. Je ziet veelal verschillende Business Units die weinig onderlinge relaties hebben. De een houdt zich bezig met spaarproducten, de volgende met krediet producten, een derde verkoopt hypotheken en zo voorts. Boven die business units hangt een centrale koepel.
Het positioneren van alle Business Intelligence in de centrale koepel is niet zo handig. Je hebt dan detailgegevens uit die business units nodig. De business units zijn daarmee opgezadeld met de plicht om die gegevens op te leveren, terwijl er voor dezelfde business units geen direct voordeel tegenover staat. Wellicht worden er detailrapporten gemaakt door de centrale koepel, maar dat is niet zeker. Bovendien is het maar de vraag of het opgeleverde rapport aan de vraag van de business unit beantwoordt. Lastig. Logisch dat business units niet staan te trappelen om mee te werken.
Het is wellicht beter om Business Intelligence ook federatief te organiseren. Business Intelligence dat is gericht op detail analyse zou je dan het best kunnen plaatsen bij de afzonderlijke business units. Business Unit sparen zou dan de business intelligence rondom sparen kunnen leveren, hypotheken levert de BI rondom hypotheken etc. De centrale koepel verzorgt de summaries van de afzonderlijke activiteiten en levert een geaggregeerd beeld ten behoeve van de centrale sturing.
Ik had het idee dat ik een open zenuw raakte. Ik kreeg een hoop reacties die me weer prikkelden om verder te denken op dit onderwerp.
Het concept dat  je de Business Intelligence federatief kunt organiseren, wordt ondersteund door moderne ontwikkeling op het gebied van ERP. Als je tegenwoordig een ERP pakket koopt dat een business unit ondersteunt, krijg je er de business intelligence bij. Een voorbeeld: Oracle purchasing dat het inkoop proces ondersteunt, is vergezeld van heel behoorlijke Business Intelligence.  Soortgelijke zaken zie ik ook bij SAP.
Er zijn verschillende voordelen verbonden aan deze vorm van Business Intelligence. De rapporten die bij deze ERP pakketten horen, zijn veelal out of the box. Dat betekent dat de juiste gegevens worden opgehaald uit de achterliggende database en dat de rapporten direct beschikbaar zijn nadat het pakket is geïnstalleerd. Ik kan me voorstellen dat daarmee al een groot deel van de informatiebehoefte bij de business unit is afgedekt.
Natuurlijk blijft er nog werk voor de IT mannen bij de business units. De standaard rapporten moeten wellicht nog worden getuned om te voldoen aan de precieze eisen van de business. Ik kan me ook voorstellen dat er ondersteuning nodig is om de business te helpen bij geavanceerde analyses. Tot slot zal het proces moeten worden ingericht om summaries aan de centrale koepel aan te leveren. Zoals altijd bij IT: iedere verbetering levert alleen maar meer werk op!
Moderne ERP pakketten  vragen nogal wat van de hardware waarop het draait. Maar de ontwikkelingen op hard ware gebied zijn indrukwekkend geweest in de afgelopen jaren. Daarmee is het ook technisch goed mogelijk geworden om te voorzien in Business Intelligence op het niveau van de business units.
Ook zijn de mannen van IT klaar voor deze nieuwe uitdaging. Het opzetten en beheer van business intelligence is tegenwoordig “gefundenes fressen”. We weten wel hoe dit moet. Het valt me op dat de hoofdlijnen door iedereen wel wordt onderschreven. Dat houdt in dat business intelligence door de afzonderlijke business units kan worden opgepakt, zonder dat er eerst een hoop discussies plaats moeten vinden of dat er een kostbaar opleidingstraject moet plaatsvinden.
Daarmee is aan alle voorwaarden voldaan om de Business Intelligence bij de afzonderlijke business units te plaatsen. Technisch kan het; er is goede software en hardware. Qua menskracht kan het. Het kan dus. Laten we het dan maar eens doen.