Wat is een Open API

Met een Open API (Application Programming Interface) stellen organisaties hun gegevens en business logica open voor systemen van derde partijen via het internet.  Zo kan een developer van mobiele apps gebruik maken van de PayPal Open API om in-app betalingen te accepteren en met de Google Maps Open API kan een website kaarten integreren gecombineerd met eigen geografische data. Daarbij zijn PayPal noch Google verantwoordelijk voor de frontend applicaties die de eindgebruiker voor zijn neus krijgt.

Open Wires door Libby Levy in opdracht van opensource.com. Beschikbaar onder de Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 Generic licensie

Waar ze wel verantwoordelijkheid voor nemen is het via internet beschikbaar stellen van een set aan diensten die door andere systemen gebruikt kunnen worden. De specificatie van wat die diensten doen en hoe ze te gebruiken vormen een API: een set afspraken tussen software systemen. Open APIs zijn de via internet benaderbare APIs. Applicaties die deze afnemen, de clients, worden gemaakt en gehost buiten de organisatie die de APIs leveren. ‘Open’ betekent dus open voor anderen, zelfs bedoeld voor anderen. Organisaties moedigen extern gebruik van hun Open API per definitie aan.

Succes met je API

Een Open API is dan ook een product. Maar met een ander soort doelgroep: niet de eindgebruiker maar de ontwikkelaars die de client applicaties maken. Deze ontwikkelaars aantrekken en in staat stellen succesvol te worden is van kritiek belang. Dat betekent dat de API gebruiksvriendelijk voor ze moet zijn. Zaken als documentatie, support en een goed doordacht ontwerp vragen speciale aandacht. Het moet makkelijk zijn voor ontwikkelaars om de API onder de knie te krijgen en effectief te gebruiken. Het kweken en onderhouden van een community rondom de API is belangrijk: leden delen ervaringen en tips met elkaar, ze geven feedback en helpen zo de API te verbeteren.

Dit zijn niet de enige stappen die genomen moeten worden, maar wel de belangrijkste. De kracht van een API is namelijk niet alleen wat het allemaal kan, maar dat het ook gebruikt wordt. En de kracht van een Open API is dat de leverancier daar de vruchten van plukt. Organisaties kunnen bijvoorbeeld afnemers laten betalen voor hoeveelheid gebruik van de API of flat rate abonnementen aanbieden. Indien de API bedoeld is om sales te verhogen, kunnen afnemers juist delen in de omzet die ze helpen genereren. APIs kunnen ook indirect voor opbrengsten zorgen, bijvoorbeeld als middel om naamsbekendheid te verwerven doordat afnemers reclame maken voor de API leverancier in ruil voor toegang.  Dit zijn overigens maar een paar voorbeelden; de optimale oplossing blijkt vaak een combinatie van verschillende opties. En dan hebben we het nog niet eens over dat de client applicaties, die zonder kosten voor de API leverancier worden ontwikkeld, vaak beter zijn dan de ‘in-house’ variant zoals bijvoorbeeld bij Twitter het geval.

Een nieuw soort Internet

Steeds meer organisaties zien deze en andere voordelen in en maken van een Open API een integraal deel van hun digitale web strategie. Gartner verwacht dat ergens dit jaar 75% van de Fortune 1000 bedrijven een Open API zal hebben. Programmableweb.com, een website die een online API catalogus bijhoudt, telt nu meer dan 10000 publieke APIs. Het aantal Open APIs blijft groeien, en het gaat al lang niet meer alleen om echte tech bedrijven als Google of Twitter maar ook meer tradionele ondernemingen zoals British Airways en General Motors. Ook overheden adopteren het Open API concept en zetten het in als middel om transparantie en betrokkenheid bij de burger te bevorderen. De trend is dat Open APIs de norm zullen worden.

Tezamen vormen al deze APIs als het ware een platform, een basis infrastructuur waar transacties en data uitwisseling met talloze organisaties uit talloze industrieën mogelijk zijn. Dit platform zal innovatie vergemakkelijken en APIs zullen nieuwe toepassingen vinden. En het hoeft daarbij niet te blijven bij mobiele- en webapplicaties. Ook machines, die autonoom kunnen waarnemen, beslissen en handelen. Denk aan de koelkast die melk bij de supermarkt bestelt als die op is, of de thermostaat die op basis van de weersvoorspelling bij kan schakelen. Het wordt de kracht van het internet dat alle bestaande en toekomstige technologieën gebruik kunnen maken van APIs. Zie het internet dus niet enkel als een collectie websites, zie het als een platform.