Als designers en opdrachtgevers goed samenwerken, krijg je een beter eindresultaat. Een optimale samenwerking is inspirerend en motiverend voor alle deelnemers. Maar hoe kun je een ontwerptraject het beste aanpakken? Het antwoord: maak gebruik van beproefde methoden en maak het ontwerp zo snel mogelijk concreet.
 

illustrationBlog3.jpgHerkent u dit? Een opdrachtgever wil een nieuwe website. Hij huurt een designer in die een ontwerp moet gaan maken. De designer krijgt een uitleg van wat er ontworpen moet worden. Ook vertelt de opdrachtgever dat de site er mooi moet uitzien en moet voldoen aan de huisstijl en -kleuren. Vervolgens gaat de designer aan de slag en komt na enige tijd terug met een voorstel. De opdrachtgever vertelt dan wat er allemaal mis mee is en de designer mag terug naar de tekentafel. Dit gaat dan een tijdje over en weer; de frustraties bouwen zich op, beide partijen voelen zich onbegrepen, en zowel het geduld als het budget raakt langzamerhand uitgeput. Als de site er uiteindelijk komt, blijkt deze toch tegen te vallen.Maar het kan ook anders…

Werk samen

Kies voor een aanpak waarbij de opdrachtgever direct en nauw samenwerkt met een designer, die een achtergrond heeft in User Experience (UX). Een goede UX-designer slaat de brug tussen de business doelen en de beoogde gebruikers van de site. Door een grondige methode toe te passen en eerst de eindgebruikers in kaart te brengen, weet je waaraan de website moet gaan voldoen. De designer en de opdrachtgever bepalen samen de doelgroepen.Ze brengen in kaart wat de eerste aanzet is voor een klant om de site te bezoeken en op welke manieren hij de site gebruikt. De UX-designer let daarbij op de gebruiksvriendelijkheid. Het sausje, het mooi-maken van de site komt daar dan overheen. Je ontwerp wordt nog beter, als je al tijdens het ontwerptraject de site laat testen door de doelgroep. Zo kun je al in een vroeg stadium de problemen eruit halen. Kortom: het ontwerp is beter afgestemd op wat de opdrachtgever voor ogen had. Bovendien is deze ontstaan door co-creatie, een plezierige manier van samenwerken.

Voordelen

In onze aanpak vormen we een team, bestaande uit verschillende gelederen van de opdrachtgever en natuurlijk, de UX-designer. Wat zijn de voordelen, wanneer de opdrachtgever in één team samenwerkt met een designer? Ten eerste, verschillende interpretaties, aannames of misvattingen komen veel sneller aan het licht als beide partijen werken aan één en hetzelfde. In de door ons gebruikte methode legt het team resultaten direct vast, en zo zijn ze inzichtelijk voor alle deelnemers. En vallen de fouten direct op.

Een ander voordeel is dat er betere oplossingen voortkomen uit een dergelijk multidisciplinair team. Iedere deelnemer brengt immers verschillende kennis en ervaring in. Hierdoor worden vraagstukken vanuit meer hoeken bekeken, en zijn de uiteindelijk gekozen oplossingen beter gefundeerd.

Verder verkort een dergelijke aanpak de doorlooptijd aanzienlijk, omdat er sneller terugkoppeling komt op hetgeen is bedacht. De belanghebbenden zitten immers in hetzelfde team en houden elkaar scherp.

Andere bijkomende voordelen zijn meer van psychologische aard. Het feit dat mensen samenwerken voorkomt het wij-tegen-hen denken. Ook zorgt het voor meer betrokkenheid. Het schept een positieve sfeer, en je krijgt minder negativiteit over en weer. Je ziet juist dat er meer waardering ontstaat voor elkaars expertise en inbreng. Heel vaak hebben de deelnemers na het traject nog contact, eenvoudigweg omdat ze elkaar nu weten te vinden. Bijvoorbeeld als ze met vragen zitten waarvan ze weten dat de ander er expert in is.

Kortom, als de samenwerking goed wordt begeleid, is het een leuke ervaring en motiveert het alle deelnemers aan het project.

Meer weten?

Trajecten als hierboven beschreven zijn geen utopie, maar dagelijkse werkelijkheid. Op deze manier zijn al verschillende succesvolle projecten gerealiseerd voor opdrachtgevers bij zowel de overheid, als banken, als in de retail-sector. Heb je inspiratie gekregen door wat we hierboven hebben beschreven, dan vertellen we je er uiteraard graag meer over.

Linda Kuiper