Iedereen kent de reclame van Zalando wel: een koerier die een pakje komt brengen en de ontvangster die daardoor in een soort extase raakt. Enthousiast is ook iedereen die een software-pakket koopt en vervolgens dat pakket gaat installeren. Maar na het opstarten van de installatie, wordt de gebruiker geconfronteerd met een scherm waarin hij een end-user-license agreement (EULA) wordt getoond en de keuze daarmee wel of niet in te stemmen. Niemand leest die EULA’s en klikt meestal op “I Agree”..…..

De kortste die ik tot nu toe ben tegengekomen was erg recht-toe-recht aan: “True Type core fonts for the Web EULA. Do you accept the EULA license terms?”. Hier is best mee te leven!

Er zijn soms ook van die vreemde teksten in EULA’s. Bijvoorbeeld de tekst in een EULA van Safari voor Windows: “This allows you to install and use one copy of the software on a single Apple-labeled machine..”, dus niet op een Windows PC. Of:  “You also agree that you will not use these products for any purposes prohibited by United States Law, including, without limitation, the development, design, manufacture or production of missiles, or nuclear, chemical or biological weapons (iTunes).

PC Pitstop ging zelfs zover – om aan te tonen dat eigenlijk niemand een EULA leest – door in de EULA op te nemen dat door PC Pitstop een financiële compensatie zou worden toegekend als hij dit stuk van de EULA had gelezen en contact met PC PitStop zou opnemen. Het schijnt 4 maanden geduurd te hebben voordat iemand $1000,- claimde…

Behalve deze belachelijke teksten zijn er natuurlijk ook bepalingen die de Software Asset Manager zorgen baren.

Het komt voor dat een gebruiker door in te stemmen met de EULA afstand van fundamentele rechten. Veel EULA’s voor database en middleware programma’s verbieden de gebruiker het product te vergelijken met andere en openlijk kritiek te uiten op het product. Dit is duidelijk een inbreuk op de vrije meningsuiting. Bovendien beperkt dit de gebruiker in de mogelijkheden om informatie te krijgen over het product wat zij kopen of gekocht hebben. Of: er wordt impliciet toestemming gegeven voor het gebruik van de naam van de gebruikersorganisatie voor commerciële doeleinden. Nog erger wordt het als de tekst van de EULA niet strookt met de contractueel afgesproken voorwaarden in een overeenkomst met de software fabrikant. Immers de EULA-tekst is veelal “voorgebakken” in de software en de tekst van de licentie-overeenkomst is makkelijk aanpasbaar na onderhandelingen.

EULA’s vallen onder het regime van algemene voorwaarden en ingeval van consumenten is melden en ter hand stellen van die voorwaarden voldoende. Daarom zie je deze voorwaarden soms ook op de verpakking. Eigenlijk horen deze voorwaarden voor of bij het sluiten van de overeenkomst te worden bekend te worden gemaakt en beschikbaar te zijn. Bij grote zakelijke overeenkomsten zouden EULA’s met de bedongen wijzigingen aan de overeenkomsten toegevoegd moeten worden.

Als op dit moment iedereen daadwerkelijk de end user license agreements vóór de installatie zou lezen, dan wordt het enthousiasme vaak aanzienlijk minder. Het is dan aan de SAM-consultant de taak om bij zijn klanten op deze voorwaarden te wijzen en daarbij toch het “Zalando-enthousiasme” hoog te houden!