Ondernemen en innovatie, het zit in ons bloed. Toch krijgen veel grote organisaties het niet voor elkaar om doeltreffend te vernieuwen. We blijven hangen in de waan van alle dag. Het behouden van de continuïteit eist zijn tol. Wel hebben we in allerlei plannen het belang van creativiteit, ondernemerschap en optimaliseren beschreven. Toch komt het er niet van, logisch ook, want we hebben het allemaal erg druk met het draaiende houden van de geoliede machine. Tevens worden onze budgeten voor het grootste deel opgeslokt voor hetzelfde doel. Tegelijkertijd vertelt die ondernemersdrang ons dat we bezig moeten zijn met de dag van morgen, dus proberen we tegen alle winden in toch te innoveren. Kan dit niet makkelijker?

In de academische wereld worstelen ze al een tijdje met deze vraag. Dit gebeurt onder de noemer; the ambidextrous organization, oftewel de tweehandige organisatie die een gezond balans kent tussen het efficiënt besturen van de huidige organisatie en het sturen op veranderingen in de omgeving[1]. Er moet dus een duidelijk onderscheid zijn tussen het exploiteren en het exploreren. Terwijl de exploiterende kant van onze organisatie, welke stuurt op kosten en winst, de overhand neemt, veronachtzamen we vaak het zo krachtige exploreren. Onderzoek van Tushman (Harvard) beschrijft dat de invloedrijke exploiterende kant van een organisatie altijd een weg zal vinden om de explorerende kant te onderdrukken, tenzij beide partijen rapporteren aan de CEO[2]. Oftewel, het gaat hier om een Governance vraagstuk.

Maar waarom is exploreren dan zo belangrijk? We hoeven maar naar Polaroid of Nokia te kijken om het antwoord te vinden. De vraag is eerder, waar moeten we in investeren? Bij MIT [3] is uit onderzoek gebleken dat investeringen die door bedrijven worden gedaan in informatietechnologie meer winstgevendheid genereren dan investeringen in adverteren of R&D. Daarbij wordt gezegd dat managers een hogere prioriteit moeten geven aan IT-projecten die focussen op de groei van omzet dan aan projecten met de focus op kostenreductie. Wederom het schouwspel tussen exploitatie en exploratie. Reden dus om de IM Governance eens onder de loop te nemen.

Capgemini helpt organisaties in de weg hier naartoe. Een Agile Business Transformatie naar een doeltreffende IM Governance organisatie richt zich op:

  • Het verkrijgen van regie over de ontwikkeling van uw organisatie
  • De begeleiding van uw business naar een professioneler opdrachtgeverschap
  • Het delen van verantwoordelijkheden tussen business en IT
  • Inzicht en transparantie in efficiënte besluitvorming


[1] Duncan, R. (1976). The ambidextrous organization: Designing dual structures for innovation. Killman, R. H., L. R. Pondy, and D. Sleven (eds.) The Management of Organization. New York: North Holland. 167-188.