In het informatica jargon heeft het aantal zich snel opvolgende afkortingen me altijd al verbaasd. Het maakt mijns inziens deze wereld ontoegankelijk en onoverzichtelijk.
En dit geldt dan niet alleen voor de nieuwkomers, starters in dit vakgebied, maar ook senior collega’s laten zich nog regelmatig verrassen. Ik let dan ook altijd scherp op als er een presentatie, demonstratie of andere uiting op ons vakgebied plaatsvindt. De gezichtsuitdrukkingen in de zaal spreken vaak boekdelen.

Het vragen naar de betekenis is niet iets wat vaak gebeurt, ik vermoed meestal gevoed door de gedachte als ‘ik wil niet als onwetend overkomen’  of de angst blijk te geven van het feit dat men de laatste hype gemist heeft. Ik moet nog wel eens denken aan de reclamecampagne van SIRE, spreek duidelijke taal, waarin een konijn zich enigszins vertwijfeld  afvraagt: ‘Wat bedoelen ze eigenlijk?’ Ook in ons ECM vakgebied is dit scenario eerder regel dan uitzondering.
Door de snelheid van de veranderingen, de hype van het  moment en vaak de onmogelijkheid het simpelweg ‘lekker bekkend’ te maken in de Nederlandse taal is de verengelsing van ons  vakjargon absoluut een feit, met nog meer misverstanden tot gevolg. Het allermooiste is misschien nog wel het gebruik van het woord management. Dit vind men werkelijk te pas en te onpas in allerlei  benamingen terug. Om eens een verre van compleet van lijstje op te sommen;
·         Enterprise Content Management (ECM)
·         Enterprise Information Management (EIM)
·         Document Management (DM)
·         Record Management (RM)
·         Digital Asset Management (DAM)
·         Product Information Management (PIM)
·         Business Information Management (BIM)
·         Knowledge Management (KM)
·         Business Process Management (BPM)
·         Work Flow Management (WFM)

Nu ziet men in de management literatuur al tijden een omslag. Men is niet langer op zoek naar managers, maar men zoekt leiders. Deze roep om echte leiders is er uiteraard niet alleen in het Informatica landschap maar lijkt elders gestart te zijn. In bijvoorbeeld de politiek, sport, andere takken van het bedrijfsleven en de kerk om maar eens een paar voorbeelden te noemen.
Stel nu eens voor de vorm dat we in het ECM jargon het woord manager eens vervangen door leiderschap. Wat zou dit impliceren.
Afgezien van wat minder geslaagde afkortingen (bv Business Information Leadership, Product Information Leadership) geeft het ook een iets andere kijk op ons vakgebied.
Waar ik in mijn voorgaande blog het had over gedrag en mindset van een organisatie rondom ECM komt hier ook iets interessant na boven, wat daar dicht tegen aan ligt.
Dit leiderschap van informatie, kennis en aanverwante zaken levert een duaal uit te leggen boodschap op.

De mindere uitleg is dat organisaties ‘geleid’ worden door deze informatie. Dit is natuurlijk slechts ten dele waar, er is nog altijd de menselijke factor. Wat doet iemand met de door een systeem aangeleverde informatie? Een cynische noot van mijn zijde is dat ik me wel eens afvraag of er echt sprake is van deze interpretatie. Ik ken een aantal praktijkvoorbeelden waar er inderdaad klakkeloos wordt geacteerd op, geoordeeld over en besloten met de op die manier verkregen informatie.
Een positieve blik levert ons een veel leuker beeld op. Stel je eens voor dat informatie en ander verkregen inzichten vanuit het ECM landschap leiden tot leiderschap.
Dat het goed op orde hebben van dit soort zaken automatisch een organisatie in staat stelt leiderschap te nemen in hun core business. Dat zij hierdoor de concurrentie een stap voor zijn. Dat inzichten op een presenteerblaadje worden aangereikt. Dat hierdoor een organisatie veel meer in zijn eigen kracht komt te staan door het ontsluiten en gebruiken van informatie die ze eigenlijk al lang bezat maar onvoldoende benutte.
Het is maar een woordspelletje, gedachte, maar toch vermoed ik dat het goed zou zijn hier in onze dagelijkse bezigheden wat vaker bij stil te staan. Dit raakt immers de kern van wat wij als ECM consultant willen voor onze klanten. De klant niet alleen in staat stellen zijn content te laten managen, maar te zorgen dat content en afgeleide informatie de klant in staat stelt leiderschap te nemen op die gebieden die de klant verkiest.