Steeds vaker merk ik dat mijn interesses enorm worden beïnvloed worden door de dingen waar ik op dat moment mee bezig ben. Ook dit keer heb ik weer inspiratie gevonden in iets interessants waar volgens mij nog te weinig mee wordt gedaan, en dat zet mij aan het denken.

Zoals vaker wordt benadrukt is Enterprise Content Management meer dan alleen documenten opslaan en beheren. Content is veel breder dan enkel documenten, alleen al denkend aan al de verschillende typen multimedia of informatie uit social media wat relevant kan zijn voor een organisatie. Daarnaast draait case management bijvoorbeeld om zaken of dossiers, met eigen data en kunnen deze ook weer content bevatten. Zonder de term ‘big data’ (of ’big content’) te gebruiken, groeit de informatie opgeslagen in en rond een ECM systeem aanzienlijk.

Een ECM systeem wordt natuurlijk zo ingericht dat het aansluit op de wensen van onze klant, het is daarnaast aan Capgemini de taak om advies uit te brengen over hoe ervaringen met het systeem verbeterd kunnen worden. Het maximale halen uit de beschikbare data kan door het combineren van verschillende bronnen om daarmee tot nieuwe inzichten te komen. Wat een gevaar is, is dat er te veel informatie wordt gepresenteerd naar een medewerker wat het alsnog onbruikbaar maakt.

Het visualiseren van ontsloten data kan helpen veel informatie op een goede manier te presenteren. Onlangs heb ik een klant geholpen met het begrijpbaar maken van complexe informatie uit het ECM systeem. De presentatie in de vorm van een tabel liet te wensen over wat resulteerde in medewerkers de nieuwe functionaliteit lieten liggen. Het antwoord hierop was het visualiseren van deze data. Door de data om te zetten in een netwerk van objecten  met relaties tussen deze objecten werd al snel de tabel omgezet in een plaatje. Zonder informatie te verbergen kon door slim gebruik te maken van bijvoorbeeld kleuren de aandacht worden getrokken naar voor een medewerker interessante objecten. Zo kon op een intuïtieve manier informatie ontsloten worden, alsook doorgenavigeerd worden binnen het systeem.

Dit brengt mij op een ander onderwerp, visualisatie van navigatie. Door een grote hoeveelheid data bladeren door een systeem kan een lastige taak zijn, daarom wordt er tegenwoordig veel geïnvesteerd in slimme  zoekmogelijkheden door middel van content analytics. Echter, kan het in veel gevallen zijn dat bladeren wel degelijk belangrijk in een systeem. Traditioneel wordt er een boom van mappen en submappen doorlopen totdat men bepaalde content heeft gevonden, zoals bijvoorbeeld op je eigen laptop of PC. Navigeren tussen content kan lastig zijn, vooral omdat het systeem vaak nog niet weet wat interessant is voor een medewerker.

Tom Cruise gebruikt wel een heel bijzondere manier van navigeren tussen content in de film Minority Report.

Visualiseren van data rond content kan helpen verder te navigeren. Een simpel voorbeeld is een plaatje van metadata rond content. Navigatie vanuit het object op basis van metadata stelt de gebruiker in staat snel queries uit te voeren en op zoek gaan naar content met dezelfde kenmerken. Door kleurcombinaties en grootte van visualisaties kan de aandacht getrokken worden tot bepaalde hoeken en gaten van het ECM systeem.

Specifieker kan er met de klant altijd overeengekomen worden wat interessante informatie is op een bepaald moment. Visualisatie kan ervoor zorgen dat medewerkers geen eindeloze lijstjes van interessante opties voor hun kiezen krijgen, maar het gevoel krijgen dat ze daadwerkelijk door een web van informatie lopen.

De komende tijd ga ikzelf onderzoeken hoe interessant de mogelijkheden  zijn van dit soort navigatie. Ik houd jullie op de hoogte!