Minder is beter.  Zonder tegenmaatregelen zal het aantal applicaties van een onderneming door de jaren heen gestaag doorgroeien. Want als een nieuwe applicatie in gebruik wordt genomen, zijn er altijd wel redenen waarom de oude applicatie  het ook moet blijven doen. Zo neemt het aantal applicaties in het landschap toe en stijgen hiermee de kosten voor het beheer en onderhoud. Door middel van applicatie rationalisatie kan dit worden gekeerd, maar het vraagt wel een systematische aanpak om weerstanden te voorkomen en uiteindelijk de kosten te verlagen.

We zien het nog te vaak. Om de procesondersteuning te verbeteren wordt een nieuwe applicatie uitgerold. En vervolgens hebben de gebruikers nog verschillende redenen waarom de oude applicatie in de lucht moet blijven. Soms is de nieuwe functionaliteit nog niet toereikend, maar in de meeste gevallen dient gewoonweg de data nog te raadplegen zijn. De eenvoudigste oplossing hiervoor is om de oude applicatie gewoon in de lucht te houden. Maar het gevolg is dat de kosten voor applicatie management en infrastructuur toenemen.

ICT afdelingen doen er dan ook goed aan om een applicatie rationalisatie beleid in het leven te roepen. Ontmantelen van applicatie is hierin één van de onderdelen.  Ontmantelen is de praktijk van het verwijderen van een systeem (applicatie-, database-en / of platform), met behoud van de toegang tot de bedrijfskritische data van het systeem. Deze aanpak vraagt op korte termijn een extra, doch kleine investering, maar al snel winnen de baten het van de kosten.

Het proces om over te gaan tot de feitelijke ontmanteling wordt afgelopen aan de hand van een viertal formeel overeengekomen processtappen. In de eerst stap worden de initiële business drivers met de eigenaren bepaald waarna een assessment leidt tot de identificatie van de juiste applicaties voor de ontmanteling. De criteria hiervoor kunnen verschillende invalshoeken hebben. Bijvoorbeeld de mate waarin de applicatie kritisch is, de technologie waarin deze is gebouwd en de hoeveelheid maatwerk die erin zit. Een factor die ook altijd in beeld wordt gebracht is de te verwachten weerstand van de eindgebruikers.
In de tweede stap wordt een gedetailleerde inventarisatie en impactanalyse uitgevoerd voor de geïdentificeerde applicaties voor ontmanteling. Daarna wordt tijdens de volgende stap de gewijzigde workflow opgesteld en goedkeuring van de nieuwe / gewijzigde applicatie architectuur  verkregen. Ten slotte wordt het ontmanteling ontwerp vertaalt in uitvoerbare stappen en acties, zodat het doel wordt gerealiseerd: het ontmantelen van de applicatie met behoud van de bedrijfskritische data en borging van het juiste gebruik van de gecontinueerde systemen.

De ontmanteling van de applicaties heeft meerdere voordelen:
·         Verlagen van de kosten door vermindering van hardware, software, mensen en infrastructuur;
·         Mitigatie van complexiteit risico’s door vereenvoudiging van het landschap en de infrastructuur;
·         Borgen van compliancy doordat de data op de juiste wijze wordt verwijderd of bewaard;
·         Inzet van onbenutte IT middelen voor andere zakelijke doelstellingen.

Onderzoek geeft aan dat enterprise architecten verwachten dat 20% van het aantal applicatie gerationaliseerd kunnen worden. Wat is uw verwachting? Met de applicatie portfolio assessment van Capgemini kunnen we dit voor u op korte termijn in beeld brengen inclusief de kostenvoordelen die hieruit vloeien.