Uit de recente Informatiemanagersurvey van Capgemini blijkt dat de Business Informatie Manager (BIM)  steeds meer de inhoud van het IT projectenportfolio bepaalt waar de CFO dit voor het budget doet. Daarom is applicatie rationalisatie direct een vraagstelling geworden die door BIM beantwoord moet worden.
Deze week komt voor het tweede achtereenvolgend jaar de IM-survey uit. Dit is een onderzoek van en door Capgemini onder ruim 55 Informatiemanagers, werkzaam bij klanten van Capgemini. De survey geeft inzicht in de groei­ende betekenis van Business Informatiemanagement voor organisaties. Het biedt een stevig handvat om routes naar steeds professio­neler BIM voor de komende jaren uit te stippelen.
Een van de belangrijke conclusies die uit de resultaten van deze editie 2012-2013 van de IM-survey  getrokken kunnen worden is dat de verantwoordelijkheid van BIM is. Daar waar in veel voorkomende situaties de CFO verantwoordelijk is voor het projectenportfoliobudget, is BIM verantwoordelijk voor de content binnen en samenstelling van het IT projectenportfolio. Dit is opgelopen tot 40%. Daarbij komt dat BIM meer dan voorheen zich bezig houdt met het bewaken van de Enterprise Architectuur. Uit cijfers blijkt dat de verantwoordelijkheid voor het bewaken van de Enterprise Architectuur is gestegen van 18% in 2010-2011 tot maar liefst 58% in 2012-2013.

Waarom is dit een belangrijke conclusie, onderbouwd met belangrijke gegevens? Deze feiten tonen naar mijn mening des te meer aan dat de (Business) Informatiemanager een belangrijke stake holder is als het gaat om het projectenportfolio.  Tel daarbij het feit op dat de IM-survey 2012-2103 ook weergeeft dat 68% van de (Business) Informatiemanagers een adviserende rol richting de business van een organisatie heeft, dan wordt mijn hier beschreven mening nog maar eens sterker onderbouwd. De (door-)ontwikkeling en in standhouding van deze informatiesystemen behoren volgens de IM-survey dus steeds meer tot de scope van de Informatiemanager en zijn advisering hierover naar de business!Daarmee is de Informatiemanager een belangrijke stakeholder geworden als het gaat om vraagstukken als rationalisatie en IT debt (achterstallig onderhoud) van het applicatielandschap, of het brengen van applicaties naar de Cloud. Juist vanuit deze positie kan het belang van de business versus technologie in een goede dialoog worden afgewogen.