De eigenlijke kop van dit artikel was: SAM is niet sexy. Maar de connectie tussen seks en geld kan verkeerde gedachten opleveren. Alhoewel de gemiddelde IT-afdeling van een bedrijf voornamelijk wordt bezet door mannen en, als het om de van de wereld afgesloten afdelingen gaat, afbeeldingen van het andere geslacht, al dan niet in lingerie gehuld. Met daarnaast de afbeeldingen van de gadgets en andere technische snufjes welke blijkbaar ook eenzelfde prikkelende werking hebben…. Software asset management gaat niet over gadgets of aantrekkelijke personen van het andere geslacht en zal dus nooit aantrekkelijk worden voor deze doelgroep. Misschien moeten we op de eerstvolgende beurs maar eens shockeren en SAM op een spiffy apparaatje te leveren of te presenteren in een prikkelende outfit?

Ik beweeg me nu al zo’n 15 jaar in dit vakgebied en eigenlijk is de uitdaging nog even groot als toen, zo niet groter!

Alhoewel er intussen al veel specialistische SAM-bedrijven zijn en zo’n beetje iedere software reseller (de laatste met soms andere doelstellingen) een SAM-dienstverlening in verschillende variaties aanbieden, is het aantal organisaties die ‘echt’ SAM uitvoeren nog niet drastisch gestegen.

Wat in al die jaren wel dramatisch is gestegen is de hoeveelheid boetes en achterstallige Maintenance en support-betalingen door steeds toenemende audits en reviews door de software-fabrikanten of indirect, voor diezelfde fabrikanten, door de ‘software politie’ organisaties als de BSA, SIIA of FAST.

Die toegenomen druk is redelijk eenvoudig te verklaren als je kijkt naar het feit dat alle nieuwe of vernieuwende software wel is bedacht en verschenen. De huidige nieuwe software bestaat uit verbeteringen van bestaande of aanpassingen op technische mogelijkheden. Natuurlijk moet de omzet wel op peil blijven, dus wordt nu het jarenlange oogluikend toegestane (en soms zelfs aanbevolen) illegale gebruik nu aangepakt om de dalende omzetten op peil te houden. Bijna alle software fabrikanten hebben wel een anti piracy, SAM of license management department. En heel vaak is deze direct gelieerd of zelfs een onderdeel van de verkooporganisatie. Met, erger nog, sales targets voor de mensen die de audits en reviews komen uitvoeren waardoor enige onafhankelijke kijk op de zaken al lang verloren is.

Ik kan volledig begrijpen dat je als organisatie niet openlijk er voor wil uitkomen dat je op de vingers bent getikt voor illegaal gebruik door een software fabrikant. Ik begrijp zelfs dat organisaties die preventief een eigen intern onderzoek hebben gedaan naar mogelijk illegaal gebruik en dit hebben gerepareerd ook niet met deze bevindingen naar buiten willen treden omdat ze mogelijk alsnog worden beboet voor de misstappen in het verleden. Eigenlijk zeggen ze hiermee, we waren net als jullie, maar gelukkig iets sneller dan de software fabrikant. En dat zou op zich voor die fabrikant alweer reden kunnen zijn om alsnog aan te kloppen (zeker als daar nog medewerkers rondlopen die nog met een gat in hun doelstellingen voor dat jaar rondlopen).

Kijken we vervolgens in de organisaties dan komen we daar het loopbaanprobleem tegen. Iedere CIO, IT Manager, systeem manager heeft het al meermaals meegemaakt (of heeft totnogtoe veel geluk gehad of een goede werkende SAM oplossing) dat na een audit of een review een bedrag moest worden betaald aan licentietekorten en mogelijk bijbehorende boete, welke (meestal) niet stonden gebudgetteerd. Vervolgens moet het geld hiervoor worden gehaald bij de CFO, financieel directeur of de raad van bestuur en dat is over het algemeen geen carrière booster voor de brenger van dit nieuws. Dit verklaart ook direct de grote bedragen die in de budgetten voorkomen met het label ‘onvoorziene kosten’.

Dit is niet noodzakelijk. Er zijn voldoende degelijke oplossingen voor dit probleem. Het is namelijk eenvoudiger om nog één keer naar de eerdergenoemde functies of rollen te gaan voor een bedrag met daarbij de belofte in de toekomst niet meer met ongebudgetteerde geldvragen voor software te komen. Dit bedrag is benodigd om de oplossing te realiseren en de “rommel” van de afgelopen jaren op te ruimen. Als je dan vervolgens het jaar daarop aan de raad of de CFO kan vertellen dat je software budget kan krimpen doordat je kostenbesparingen op gebied van software en licenties hebt kunnen realiseren en zelfs al kan aangeven wat het budget voor het volgende jaar zal zijn (gefundeerd) geeft dat vervolgens ruimte voor andere projecten.

Als Capgemini kunnen we dergelijke projecten realiseren en zijn we goed in staat om die CIO, IT manager en dergelijke te helpen positieve resultaten op gebied van software en licentiekosten te realiseren en te groeien in volwassenheid op gebied van SAM. En dan hebben we het nog niet over het vermijden van kosten gemoeid met een audit!

Dus als we kijken naar de complexiteit van licentiemodellen en de invloed dit heeft op de huidige staat van technologie en dit tevens de groei van de groeiende technologische capaciteiten van organisaties afremt, zou je kunnen zeggen dat de licenties op de software de pretbedervers zijn en zeker niet als sexy kunnen worden beoordeeld. Zaken die de vooruitgang afremmen zijn nooit gewenst in een wereld die van innovatie leeft. En daar hebben we nu direct de paradox die de software fabrikanten zelf creëren. Aan de ene kant bouwen ze de techniek die alles beter en sneller maakt. maar aan de andere kant zorgen de licentiemodellen en regels ervoor dat vooruitgang ofwel onbetaalbaar, ofwel zo beangstigend wordt dat bedrijven in het huidige economische klimaat maar even afzien van evolutie.

Of je ziet organisaties die gebaseerd op (hopelijk) goedbedoelde uitspraken van een verkoper van een fabrikant of een reseller toch de duik maken in de technologische vernieuwing en na een tijdje ineens verwikkeld zijn in een gevecht met onvoorziene licentiekosten. Voor die organisaties zijn wel de kosten van hardware, energie en ruimte drastisch gezakt, maar explodeerden de licentieprijzen.

Het inhuren van een onafhankelijke licentie-expert of -consultant voor de start van een innovatief project kan al voorkomen dat verderop financiële uitdagingen gaan ontstaan.
Nog beter is het starten van een SAM-project om al je software assets in de greep te krijgen. Dit voelt voor veel bedrijven als het investeren van extra geld voor toch al kostbare software (als het kostbaar is, waarom is er dan geen administratie van?), maar letterlijk ieder SAM-project heeft significante kostenbesparingen opgeleverd en gezorgd voor het vermijden van hoge (boete)kosten. En dat begint al in de aanvang van het project tot ver in de toekomst.

Dus waarom trekt SAM nog steeds geen aandacht? Ik denk niet dat een artikel in de playboy iets helpt aan de aantrekkelijkheid. Want tenslotte kopen wij mannen de Playboy toch voor de goede artikelen…. Alle bedrijven die aan SAM of licentiemanagement zijn begonnen hebben leuke resultaten bereikt, maar zijn angstig om dit van de daken te schreeuwen. Stel je voor dat ze alsnog langskomen! Ik zou zeggen schreeuw het van de daken en laten we zorgen dat al die anti-piracy, licentiemanagement, of SAM-teams van alle softwarefabrikanten over een paar jaar ontbonden worden. Het onderwerp mag dan nooit sexy worden, een goed en veilig gevoel is ook wat waard!

En wie weet vinden we in de nabije toekomst het ideale licentiemodel uit!

Neem maar contact met mij op als je over dit onderwerp wil praten of een klant hebt waar dit speelt.